Search results

 1. TitleOšetrovateľstvo a informačno - komunikačné technológie
  Par.titleNursing and information and communications technologies
  Author infoĽubica Poledníková ... [et al.]
  Co-authors Poledníková Ľubica
  Slamková Alica
  Pavelová Ľuboslava
  Zrubcová Dana
  Líšková Miroslava
  Semanová M.
  Issue datailustr. tab.
  NoteBibliogr. odkazy. - Res. angl., slov.
  Sign.C 3040
  Source Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia [elektronický zdroj] : časopis Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek : professional journal of nursing and midwifery. - ISSN 1339-5920 (online). - Bratislava : Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek , 2016 . - Roč. 14, č. 5 (2016), 1 elektronický optický disk, Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia2016-05.pdf, s. 42-49  : ilustr. tab.
  MeSH Subject teleošetrovateľstvo
  opatrovanie v domácom prostredí
  ukladanie a vyhľadávanie informácií
  internet
  prieskumy a dotazníky
  Subj. Headings technológie informačné
  LanguageSlovak
  CountrySlovak Republic
  Document kindRozpis článkov z elektronických zdrojov
  DatabaseELECTRONIC RESOURCES


 2. TitleMolekulární medicína
  Author infoOndřej Slabý et al.
  Author Slabý Ondřej
  ISBN978-80-7492-121-6 (viaz.)
  Issue dataPraha : Galén , 2015. - xx., 598 s. : ilustr., obr., tab., 29 cm
  NoteBibliogr. odkazy. - Register. - Skratky
  MeSH Subject medicína molekulárna : história : metódy : etika
  techniky molekulárnej diagnostiky : metódy
  patológia molekulárna
  farmakológia
  modely biologické
  bioštatistika
  techniky genetické
  vlastníctvo duševné
  ukladanie a vyhľadávanie informácií
  LanguageCzech
  CountryCzech Republic
  Copy count1, currently available 1
  Document kindMonografie
  DatabaseBOOKS
                             
  Call numberLocationSublocationInfo
  K 58025
  sklad Rovinka - monografické dokumenty


 3. TitlePotenciál veľkých údajov (BIG DATA) pre onkológiu z pohľadu zdravotných poisťovní
  Author infoPeter Glatz
  Author Glatz Peter
  Corporation Farmakoekonomika na Slovensku. Vedecká konferencia SSFE a Kancelárie WHO s medzinárodnou účasťou 28., 2014, Bratislava, Slovensko
  Sign.C 3079
  Source Farmakoekonomika a lieková politika : oficiálny časopis Slovenskej spoločnosti pre farmakoekonomiku. - ISSN 1336-7021. - Nové Mesto nad Váhom : TISING , 2015 . - Roč. 11, č. 1-2 (2015), s. 24-26  : ilustr., fareb. grafy
  MeSH Subject systémy informačné
  poisťovne a poskytovatelia zmluvní
  metodológie počítačové
  softvér
  ukladanie a vyhľadávanie informácií
  poskytovanie zdravotnej starostlivosti
  onkológia lekárska
  LanguageSlovak
  CountrySlovak Republic
  Document kindRozpis článkov z periodík
  DatabaseARTICLES


 4. TitleBIG DATA a farmakoekonomika v ČR
  Subtitle"Vieme si pod tým niečo predstaviť?"
  Author infoTomáš Doležal
  Author Doležal Tomáš
  Corporation Farmakoekonomika na Slovensku. Vedecká konferencia SSFE a Kancelárie WHO s medzinárodnou účasťou 28., 2014, Bratislava, Slovensko
  Sign.C 3079
  Source Farmakoekonomika a lieková politika : oficiálny časopis Slovenskej spoločnosti pre farmakoekonomiku. - ISSN 1336-7021. - Nové Mesto nad Váhom : TISING , 2015 . - Roč. 11, č. 1-2 (2015), s. 27-28  : ilustr., fareb. grafy, obr., sch., tab.
  MeSH Subject farmakoekonomika
  náklady na zdravotnú starostlivosť
  náklady na ochorenie
  systémy informačné
  registre
  ukladanie a vyhľadávanie informácií
  databázy ako téma
  Headings Geogr. Česká republika
  LanguageSlovak
  CountrySlovak Republic
  Document kindRozpis článkov z periodík
  DatabaseARTICLES


 5. TitleElectronic healthcare
  Subtitlefirst international conference, eHealth 2008
  London, UK, September 8-9, 2008
  revised selected papers
  Author infoDasun Weerasinghe (Ed.)
  TitleElektronická zdravotná starostlivosť, prvá medzinárodná konferencia eHealth 2008, Londýn, Veľká Británia, september 8.-9. 2008 : revidované vybrané prednášky
  Another authors Weerasinghe Dasun (Editor)
  Corporation eHealth 2008. International conference 1., 2008, London, United Kingdom
  ISBN978-3-642-00412-4 (brož.)
  Issue dataNew York, N.Y. : Springer , c2009. - XI, 222 s. : ilustr., fotogr., obr., sch., tab., 24 cm
  Edition LNICST ; 1
  NoteBibliogr. odkazy. - Register
  systematics61:621.391(063)
  MeSH Subject poskytovanie zdravotnej starostlivosti : metódy : trendy
  informatika lekárska : trendy
  aplikácie lekárskej informatiky
  techniky pre podporu rozhodovania
  ukladanie a vyhľadávanie informácií
  telemedicína : využitie : trendy
  Form, Genre kongresy
  LanguageEnglish
  CountryGermany
  Copy count1, currently available 1
  Document kindZborníky
  DatabaseBOOKS
                             
  Call numberLocationSublocationInfo
  K 53904
  sklad Rovinka - monografické dokumenty


 6. TitleHandbook of medical image processing and analysis
  Author infoeditor-in-chief Isaac N. Bankman
  TitlePríručka spracovania a analýzy medicínskych zobrazení
  Another authors Bankman Isaac N. (Editor)
  ISBN978-0-12-373904-9 (viaz.)
  Issue2nd ed.
  Issue dataSan Diego, Calif. : Academic Press , 2009. - xxii, 984 s. : ilustr., grafy, obr., tab., 29 cm
  NoteBibliogr. odkazy. - Register
  systematics616/618-073(035) * 53 * 004
  MeSH Subject zobrazovanie diagnostické : metódy
  spracovanie obrazu, automatizované
  zosilnenie obrazu
  kompresia údajov
  ukladanie a vyhľadávanie informácií
  Form, Genre príručky
  LanguageEnglish
  CountryUnited States of America
  Copy count1, currently available 1
  Document kindPríručky
  DatabaseBOOKS
                             
  Call numberLocationSublocationInfo
  K 53354
  sklad Rovinka - monografické dokumenty


 7. TitleInformačné zdroje na internete pre ošetrovateľstvo
  Par.titleThe electronic information resources for nursing
  Author infoMiriam Pekníková
  Author Pekníková Miriam
  NoteBibliogr. odkazy. - Res. angl., slov.
  Sign.C 2952
  Source Revue ošetrovateľstva, sociálnej práce a laboratórnych metodík : odborný časopis Slovenskej lekárskej spoločnosti. - ISSN 1335-5090. - Bratislava : Slovenská lekárska spoločnosť , 2008 . - Roč. 14, č. 1 (2008), s. 54-56  : ilustr., obr.
  systematics616-083 * 004.738.5 * 002
  MeSH Subject ošetrovateľstvo
  internet
  ukladanie a vyhľadávanie informácií : metódy
  databázy ako téma
  PubMed
  periodiká ako téma
  slovníky ako téma
  Subj. Headings systémy informačné vyhľadávacie * portály internetové * formulácia dotazu * kritériá hodnotenia informačných zdrojov * stránky internetové
  LanguageSlovak
  CountrySlovak Republic
  Document kindRozpis článkov z periodík
  DatabaseARTICLES


 8. TitleInternetová stránka Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv
  Subtitlemožnosti vyhľadávania
  Author infoPeter Paulík
  Author Paulík Peter
  NotePokračovanie článku z časopisu Lekárnik, jún 2007
  Sign.CD 59
  Source Lekárnik : odborno-informačný mesačník. - ISSN 1335-924X. - Bojnice : Unipharma Prievidza , 2008 . - Roč. 13, č. 5 (2008), s. 18-19  : ilustr., obr.
  systematics004.738.52 * 615
  Corporation keywords Štátny ústav pre kontrolu liečiv
  MeSH Subject internet
  prípravky farmaceutické
  databázy ako téma : využitie
  ukladanie a vyhľadávanie informácií
  LanguageSlovak
  CountrySlovak Republic
  Document kindRozpis článkov z periodík
  DatabaseARTICLES


 9. TitleDušan Meško a kol.: Medinfo 1, praktická príručka pre lekárov, zdravotníkov a študentov
  Author infoMária Boledovičová
  Author Boledovičová Mária
  Sign.C 3031
  Source Sestra a lekár v praxi : časopis pre sestry, lekárov a iných zdravotníckych pracovníkov. - ISSN 1335-9444 . - Roč. 5, č. 11-12 (november-december) (2006), s. 17
  systematics82-95 * 61
  MeSH Subject príručky lekárske
  ukladanie a vyhľadávanie informácií
  lekárstvo
  informatika
  štatistika ako téma
  vzdelávanie
  príručky ako téma
  Form, Genre recenzie kníh
  Review document Medinfo 1 : praktická príručka pre lekárov, zdravotníkov a študentov. - Martin : Vydavateľstvo Osveta, 2005
  LanguageSlovak
  CountrySlovak Republic
  Document kindRozpis článkov z periodík
  DatabaseARTICLES


 10. TitleInternet - medicína - zdravotníctvo - informačná revolúcia - biomedicínska štatistika - čítajte Medinfo 1
  Author infoaut. rec. H. Bernadičová, D. Maasová
  Author Bernadičová Helena 1957-
  Co-authors Maasová Dagmar
  Sign.C 2952
  Source Revue ošetrovateľstva, sociálnej práce a laboratórnych metodík : odborný časopis Slovenskej lekárskej spoločnosti. - ISSN 1335-5090 . - Roč. 12, č. 1 (2006), s. 44
  systematics82-95 * 001
  MeSH Subject informatika lekárska
  internet
  ukladanie a vyhľadávanie informácií
  štatistika ako téma
  smernice a odporúčania ako téma
  cestovanie
  hodnotenie vedomostí
  Form, Genre recenzie kníh
  Subj. Headings príručka
  Review document Medinfo 1 : praktická príručka pre lekárov, zdravotníkov a študentov. - Martin : Vydavateľstvo Osveta, 2005
  LanguageSlovak
  CountrySlovak Republic
  Document kindRozpis článkov z periodík
  DatabaseARTICLES