Search results

 1. TitleZdravotná dokumentácia: jej vedenie a sprístupňovanie z hľadiska ochrany osobnosti pacienta
  Author infoPeter Koromház
  Author Koromház Peter
  NoteBibliogr. odkazy
  Sign.C 3102
  Source Právo a manažment v zdravotníctve. - ISSN 1338-2071. - Bratislava : Wolters Kluwer SR , 2018 . - Roč. 9, č. 1 (2018), s. 13-18
  MeSH Subject veda právna
  dokumentácia zdravotná : zákonodarstvo a právna veda
  zachovávanie mlčanlivosti : zákonodarstvo a právna veda
  Subj. Headings ochrana osobnosti * ochrana osobných údajov * obsah zdravotnej dokumentácie * vedenie zdravotnej dokumentácie * sprístupňovanie zdravotnej dokumentácie
  LanguageSlovak
  CountrySlovak Republic
  Document kindRozpis článkov z periodík
  DatabaseARTICLES


 2. TitleAktuálna rozhodovacia činnosť slovenských súdov v medicínskych veciach
  Document partIII.
  Author infoVladimír Volčko
  Author Volčko Vladimír
  NoteBibliogr. odkazy
  Sign.C 3102
  Source Právo a manažment v zdravotníctve. - ISSN 1338-2071. - Bratislava : Wolters Kluwer SR , 2018 . - Roč. 9, č. 4 (2018), s. 12-15
  MeSH Subject poskytovanie zdravotnej starostlivosti : zákonodarstvo a právna veda
  veda právna
  poškodenie pacienta
  chirurgia plastická
  starostlivosť neodkladná
  odovzdanie pacienta do inej starostlivosti
  služby zdravotné záchranné
  zariadenia zdravotnícke
  svedectvo znalecké
  posudok odborný
  Subj. Headings činnosť súdov rozhodovacia * spory medicínsko-právne * postup non lege artis * náhrada škody na zdraví
  LanguageSlovak
  CountrySlovak Republic
  Document kindRozpis článkov z periodík
  DatabaseARTICLES


 3. TitleLimity slovenskej právnej úpravy v ochrane dospelých
  Author infoRóbert Dobrovodský
  Author Dobrovodský Róbert
  NoteBibliogr. odkazy
  Sign.C 3093
  Source Sociálna prevencia : odborný časopis. - ISSN 1336-9679. - Bratislava : Národné osvetové centrum , 2018 . - Roč. 13, č. 1 (2018), s. 17-19  : ilustr., fotogr.,
  MeSH Subject veda právna
  práva občianske : zákonodarstvo a právna veda
  práva ľudské : zákonodarstvo a právna veda
  zdravotne postihnutí
  spôsobilosť duševná
  prianie predchádzajúce
  dospelý
  Headings Geogr. Slovensko
  Subj. Headings právo opatrovnícke
  LanguageSlovak
  CountrySlovak Republic
  Document kindRozpis článkov z periodík
  DatabaseARTICLES


 4. TitleÚvahy o novelizácii medicínsko-právnych predpisov
  Author infoVladimír Volčko
  Author Volčko Vladimír
  NoteBibliogr. odkazy
  Sign.C 3102
  Source Právo a manažment v zdravotníctve. - ISSN 1338-2071. - Bratislava : Wolters Kluwer SR , 2018 . - Roč. 9, č. 5 (2018), s. 9-12
  MeSH Subject veda právna
  poskytovanie zdravotnej starostlivosti : zákonodarstvo a právna veda
  práva pacienta : zákonodarstvo a právna veda
  Subj. Headings veda právna lekárska * návrh novely zákona * priznanie pacientovi práva účastníka konania * dohľad nad poskytovaním zdravotnej starostlivosti * záväznosť právna * usmernenia odborné Ministerstva zdravotníctva SR * náhrada trov konania
  LanguageSlovak
  CountrySlovak Republic
  Document kindRozpis článkov z periodík
  DatabaseARTICLES


 5. TitleNáhľad do vývoja právnej úpravy poskytovania zdravotnej starostlivosti
  Document partII.
  Author infoIngrid Lanczová
  Author Lanczová Ingrid
  NoteBibliogr. odkazy
  Sign.C 3102
  Source Právo a manažment v zdravotníctve. - ISSN 1338-2071. - Bratislava : Wolters Kluwer SR , 2018 . - Roč. 9, č. 5 (2018), s. 17-19
  MeSH Subject veda právna : história
  poskytovanie zdravotnej starostlivosti : zákonodarstvo a právna veda
  zdravie verejné : zákonodarstvo a právna veda
  zdravotníctvo štátne
  Headings Geogr. Rakúsko-Uhorsko
  Československo
  LanguageSlovak
  CountrySlovak Republic
  Document kindRozpis článkov z periodík
  DatabaseARTICLES


 6. TitleJak se postupuje v případě omezení svéprávnosti u nemocného s Alzheimerovou chorobou?
  Author infoŠárka Špeciánová
  Author Špeciánová Šárka
  Sign.C 3034
  Source Neurológia pre prax. - ISSN 1335-9592. - Bratislava : SOLEN , 2018 . - Roč. 19, č. 1 (2018), s. 73-74
  MeSH Subject Alzheimerova choroba
  spôsobilosť duševná : zákonodarstvo a právna veda
  opatrovatelia : zákonodarstvo a právna veda
  veda právna
  Headings Geogr. Česká republika
  Subj. Headings obmedzenie svojprávnosti
  LanguageCzech
  CountrySlovak Republic
  Document kindRozpis článkov z periodík
  DatabaseARTICLES


 7. TitleObhajoba poskytovateľa zdravotnej starostlivosti voči Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou
  Document part3. časť. Rozbor rozsudku Najvyššieho súdu SR
  Author infoVladimír Volčko
  Author Volčko Vladimír
  Sign.C 3102
  Source Právo a manažment v zdravotníctve. - ISSN 1338-2071. - Bratislava : Wolters Kluwer , 2017 . - Roč. 8, č. 1 (2017), s. 9-12
  MeSH Subject veda právna
  poskytovanie zdravotnej starostlivosti : zákonodarstvo a právna veda
  dokumentácia zdravotná : zákonodarstvo a právna veda
  smernice a odporúčania ako téma
  Subj. Headings dohľad nad zdravotnou starostlivosťou * kontrola vedenia zdravotnej dokumentácie * záväznosť právna * usmernenia odborné Ministerstva zdravotníctva SR
  LanguageSlovak
  CountrySlovak Republic
  Document kindRozpis článkov z periodík
  DatabaseARTICLES


 8. TitleMedaila PhMr. Jána Halašu
  Author infoJozef Čižmárik
  Author Čižmárik Jozef 1943-
  Sign.C 2879
  Source Monitor medicíny SLS. - ISSN 1338-2551. - Bratislava : Slovenská lekárska spoločnosť , 2017 . - Roč. 7, č. 1-2 (2017), s. 26 - 27  : ilustr., obr.
  Person keywords Halaša Ján (1893-1981)
  MeSH Subject ceny a ocenenia
  osobnosti významné
  farmácia
  veda
  kultúra
  športy
  Subj. Headings Medaila Jána Halaša
  LanguageSlovak
  CountrySlovak Republic
  Document kindRozpis článkov z periodík
  DatabaseARTICLES


 9. TitleDoc. MUDr. Ivan Ruttkay-Nedecký, DrSc., nestor československej a slovenskej elektrokardiológie a vektorkardiografie sa dožíva významného životného jubilea
  Author infoMarián Bernadič, Ljuba Bachárová
  Author Bernadič Marián 1952-
  Co-authors Bachárová Ljuba 1947-
  Sign.C 2879
  Source Monitor medicíny SLS. - ISSN 1338-2551. - Bratislava : Slovenská lekárska spoločnosť , 2017 . - Roč. 7, č. 1-2 (2017), s. 42-44  : ilustr., fotogr., obr., tab.
  Person keywords Ruttkay-Nedecký Ivan (1926-)
  MeSH Subject osobnosti významné
  elektrokardiografia
  vektorkardiografia
  neurofyziológia
  veda
  lekári
  Form, Genre biografia
  LanguageSlovak
  CountrySlovak Republic
  Document kindRozpis článkov z periodík
  DatabaseARTICLES


 10. TitleSúčasná rozhodovacia prax súdov pri kvalifikácii subjektívnej a objektívnej zodpovednosti za škodu na zdraví spôsobenú pri poskytovaní zdravotnej strostlivosti
  Author infoKatarína Tomková, Tomáš Husovský
  Author Tomková Katarína
  Co-authors Husovský Tomáš
  NoteBibliogr. odkazy
  Sign.C 3102
  Source Právo a manažment v zdravotníctve. - ISSN 1338-2071. - Bratislava : Wolters Kluwer , 2017 . - Roč. 8, č. 3 (2017), s. 9-14
  MeSH Subject poškodenie pacienta : zákonodarstvo a právna veda
  výplň koreňového kanálika
  nervus trigeminus, poranenia
  kompenzácia a náhrada : zákonodarstvo a právna veda
  veda právna
  Headings Geogr. Česká republika
  Subj. Headings škoda na zdraví spôsobená zubárskym zákrokom * preplnenie zubného kanálika * náhrada škody * náhrada za bolesť * náhrada za sťaženie spoločenského uplatnenia * doba premlčacia * určenie začiatku plynutia premlčacej doby * zodpovednosť objektívna * rozhodnutie Najvyššieho súdu ČR
  LanguageSlovak
  CountrySlovak Republic
  Document kindRozpis článkov z periodík
  DatabaseARTICLES