Search results

 1. TitleZdravotná dokumentácia: jej vedenie a sprístupňovanie z hľadiska ochrany osobnosti pacienta
  Author infoPeter Koromház
  Author Koromház Peter
  NoteBibliogr. odkazy
  Sign.C 3102
  Source Právo a manažment v zdravotníctve. - ISSN 1338-2071. - Bratislava : Wolters Kluwer SR , 2018 . - Roč. 9, č. 1 (2018), s. 13-18
  MeSH Subject veda právna
  dokumentácia zdravotná : zákonodarstvo a právna veda
  zachovávanie mlčanlivosti : zákonodarstvo a právna veda
  Subj. Headings ochrana osobnosti * ochrana osobných údajov * obsah zdravotnej dokumentácie * vedenie zdravotnej dokumentácie * sprístupňovanie zdravotnej dokumentácie
  LanguageSlovak
  CountrySlovak Republic
  Document kindRozpis článkov z periodík
  DatabaseARTICLES


 2. TitleAktuálna rozhodovacia činnosť slovenských súdov v medicínskych veciach
  Document partIII.
  Author infoVladimír Volčko
  Author Volčko Vladimír
  NoteBibliogr. odkazy
  Sign.C 3102
  Source Právo a manažment v zdravotníctve. - ISSN 1338-2071. - Bratislava : Wolters Kluwer SR , 2018 . - Roč. 9, č. 4 (2018), s. 12-15
  MeSH Subject poskytovanie zdravotnej starostlivosti : zákonodarstvo a právna veda
  veda právna
  poškodenie pacienta
  chirurgia plastická
  starostlivosť neodkladná
  odovzdanie pacienta do inej starostlivosti
  služby zdravotné záchranné
  zariadenia zdravotnícke
  svedectvo znalecké
  posudok odborný
  Subj. Headings činnosť súdov rozhodovacia * spory medicínsko-právne * postup non lege artis * náhrada škody na zdraví
  LanguageSlovak
  CountrySlovak Republic
  Document kindRozpis článkov z periodík
  DatabaseARTICLES


 3. TitleÚvahy o novelizácii medicínsko-právnych predpisov
  Author infoVladimír Volčko
  Author Volčko Vladimír
  NoteBibliogr. odkazy
  Sign.C 3102
  Source Právo a manažment v zdravotníctve. - ISSN 1338-2071. - Bratislava : Wolters Kluwer SR , 2018 . - Roč. 9, č. 5 (2018), s. 9-12
  MeSH Subject veda právna
  poskytovanie zdravotnej starostlivosti : zákonodarstvo a právna veda
  práva pacienta : zákonodarstvo a právna veda
  Subj. Headings veda právna lekárska * návrh novely zákona * priznanie pacientovi práva účastníka konania * dohľad nad poskytovaním zdravotnej starostlivosti * záväznosť právna * usmernenia odborné Ministerstva zdravotníctva SR * náhrada trov konania
  LanguageSlovak
  CountrySlovak Republic
  Document kindRozpis článkov z periodík
  DatabaseARTICLES


 4. TitleNáhľad do vývoja právnej úpravy poskytovania zdravotnej starostlivosti
  Document partII.
  Author infoIngrid Lanczová
  Author Lanczová Ingrid
  NoteBibliogr. odkazy
  Sign.C 3102
  Source Právo a manažment v zdravotníctve. - ISSN 1338-2071. - Bratislava : Wolters Kluwer SR , 2018 . - Roč. 9, č. 5 (2018), s. 17-19
  MeSH Subject veda právna : história
  poskytovanie zdravotnej starostlivosti : zákonodarstvo a právna veda
  zdravie verejné : zákonodarstvo a právna veda
  zdravotníctvo štátne
  Headings Geogr. Rakúsko-Uhorsko
  Československo
  LanguageSlovak
  CountrySlovak Republic
  Document kindRozpis článkov z periodík
  DatabaseARTICLES


 5. TitlePrináša vedecké bádanie uspokojenie?
  Author infoMarián Bernadič
  Author Bernadič Marián 1952-
  NoteBibliogr. odkazy
  Sign.C 480
  Source Lekársky obzor : odborný časopis Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave. - ISSN 0457-4214. - Bratislava : HERBA , 2018 . - Roč. 67, č. 9 (2018), s. 313-314
  MeSH Subject výskum
  poznanie
  spokojnosť osobná
  študenti
  veda
  LanguageSlovak
  CountrySlovak Republic
  Document kindRozpis článkov z periodík
  DatabaseARTICLES


 6. TitlePrávna úprava umelého prerušenia tehotenstva v Slovenskej republike v kontexte s tzv. potratovou turistikou
  Author infoMiroslav Pavlák
  Author Pavlák Miroslav
  NoteBibliogr. odkazy
  Sign.C 3102
  Source Právo a manažment v zdravotníctve. - ISSN 1338-2071. - Bratislava : Wolters Kluwer SR , 2018 . - Roč. 9, č. 9 (2018), s. 10-15
  MeSH Subject interrupcia : zákonodarstvo a právna veda
  migranti a osoby s prechodným pobytom
  imigranti nelegálni
  veda právna
  Headings Geogr. Slovensko
  Subj. Headings cudzinka * občania Európskej únie
  LanguageSlovak
  CountrySlovak Republic
  Document kindRozpis článkov z periodík
  DatabaseARTICLES


 7. TitleZodpovednosť odborného zástupcu
  Author infoZdenko Doktor
  Author Doktor Zdenko
  Sign.C 3102
  Source Právo a manažment v zdravotníctve. - ISSN 1338-2071. - Bratislava : Wolters Kluwer SR , 2018 . - Roč. 9, č. 9 (2018), s. 23-24
  MeSH Subject sily pracovné, v zdravotníctve : zákonodarstvo a právna veda
  zodpovednosť právna
  zariadenia zdravotnícke súkromné
  veda právna
  Subj. Headings zástupca odborný
  LanguageSlovak
  CountrySlovak Republic
  Document kindRozpis článkov z periodík
  DatabaseARTICLES


 8. TitleJak se postupuje v případě omezení svéprávnosti u nemocného s Alzheimerovou chorobou?
  Author infoŠárka Špeciánová
  Author Špeciánová Šárka
  Sign.C 3034
  Source Neurológia pre prax. - ISSN 1335-9592. - Bratislava : SOLEN , 2018 . - Roč. 19, č. 1 (2018), s. 73-74
  MeSH Subject Alzheimerova choroba
  spôsobilosť duševná : zákonodarstvo a právna veda
  opatrovatelia : zákonodarstvo a právna veda
  veda právna
  Headings Geogr. Česká republika
  Subj. Headings obmedzenie svojprávnosti
  LanguageCzech
  CountrySlovak Republic
  Document kindRozpis článkov z periodík
  DatabaseARTICLES


 9. TitleVybrané obsahové aspekty zmlúv o poskytovaní zdravotnej starostlivosti
  Author infoJán Drgo
  Author Drgo Ján
  Sign.C 3102
  Source Právo a manažment v zdravotníctve. - ISSN 1338-2071. - Bratislava : Wolters Kluwer SR , 2018 . - Roč. 9, č. 10 (2018), s. 3-9  : ilustr., tab.
  MeSH Subject poskytovanie zdravotnej starostlivosti : zákonodarstvo a právna veda
  poisťovne a poskytovatelia zmluvní : zákonodarstvo a právna veda
  poistenie zdravotné
  mechanizmy úhradové
  veda právna
  Subj. Headings zmluvy o poskytovaní zdravotnej starostlivosti * sieť poskytovateľov zdravotnej starostlivosti verejná minimálna * kapitácia * úhrada za zdravotný výkon * katalóg zdravotných výkonov
  LanguageSlovak
  CountrySlovak Republic
  Document kindRozpis článkov z periodík
  DatabaseARTICLES


 10. TitleLimity slovenskej právnej úpravy v ochrane dospelých
  Author infoRóbert Dobrovodský
  Author Dobrovodský Róbert
  NoteBibliogr. odkazy
  Sign.C 3093
  Source Sociálna prevencia : odborný časopis. - ISSN 1336-9679. - Bratislava : Národné osvetové centrum , 2018 . - Roč. 13, č. 1 (2018), s. 17-19  : ilustr., fotogr.,
  MeSH Subject veda právna
  práva občianske : zákonodarstvo a právna veda
  práva ľudské : zákonodarstvo a právna veda
  zdravotne postihnutí
  spôsobilosť duševná
  prianie predchádzajúce
  dospelý
  Headings Geogr. Slovensko
  Subj. Headings právo opatrovnícke
  LanguageSlovak
  CountrySlovak Republic
  Document kindRozpis článkov z periodík
  DatabaseARTICLES