Search results

 1. TitleŽivot s poruchou autistického spektra v dospelosti: problémy a výzvy
  Par.titleAdulthood with autism spectrum disorder: difficulties and challanges
  Author infoŽofia Szapuová ... [et al.]
  Co-authors Szapuová Žofia
  Belica Ivan
  Keményová Petra
  Celušáková Hana
  Filčíková Diana
  Ostatníková Daniela 1957-
  NoteBibliogr. odkazy. - Res. angl., slov.
  Sign.C 480
  Source Lekársky obzor : odborný časopis Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave. - ISSN 0457-4214. - Bratislava : HERBA , 2018 . - Roč. 67, č. 7-8 (2018), s. 260-265
  MeSH Subject poruchy autistického spektra : dospelý
  adaptácia psychologická
  vzťahy medziľudské
  vzdelávanie
  zamestnanie
  vzťahy lekár-pacient
  komunikácia
  vnímanie
  Subj. Headings správanie adaptívne * vzťahy sociálne * vnímanie senzorické * odporúčania pre prax
  LanguageSlovak
  CountrySlovak Republic
  Document kindRozpis článkov z periodík
  DatabaseARTICLES


 2. TitleFrekvencia smiechu u seniorov závisí od socioekonomických vzťahov
  Author infoJ. Čelko
  Author Čelko Juraj 1948-
  NoteBibliogr. odkazy
  Sign.C 1613
  Source Rehabilitácia : vedecko-odborný, recenzovaný časopis pre otázky liečebnej, pracovnej, psychosociálnej a výchovnej rehabilitácie. - ISSN 0375-0922. - Bratislava : LIEČREH , 2018 . - Vol. 55, no. 3 (2018), s. 164
  MeSH Subject smiech : ľudia vyššieho veku
  prevalencia
  faktory sociálno-ekonomické
  príjem peňažný
  vzťahy medziľudské
  ľudia vyššieho veku
  u mužského pohlavia
  u ženského pohlavia
  LanguageSlovak
  CountrySlovak Republic
  Document kindRozpis článkov z periodík
  DatabaseARTICLES


 3. TitlePolyamoria ako vzťahová orientácia v šúčasných partnerstvách Slovákov a Sloveniek
  Author infoFrederika Hrnčiarová, Hana Smitková
  Author Hrnčiarová Frederika
  Co-authors Smitková Hana
  NoteBibliogr. odkazy. - Res. angl., slov.
  Sign.C 3100
  Source Sexuológia : časopis Slovenskej sexuologickej spoločnosti. - ISSN 1335-8820. - Nové Zámky : PSYCHOPROF , 2018 . - Roč. 18, č. 1 (2018), s. 20-25
  MeSH Subject vzťahy medziľudské
  láska
  prieskumy a dotazníky
  motivácia
  Headings Geogr. Slovensko
  Subj. Headings partnerstvo * polyamoria * monogamia * nevera
  LanguageSlovak
  CountrySlovak Republic
  Document kindRozpis článkov z periodík
  DatabaseARTICLES


 4. TitleMentalizácia: Úvod do mentalizácie. Časť I.
  Author infoRóbert Košťan, Marián Bernadič
  Author Košťan Róbert
  Co-authors Bernadič Marián 1952-
  Issue datailustr., fareb. obr.
  NoteBibliogr. odkazy. - Res. angl., slov.
  Sign.C 2877
  Source Psychiatria, psychoterapia, psychosomatika [elektronický zdroj] : časopis psychiatrov, psychoterapeutov a psychosomaticky orientovaných lekárov na Slovensku. - ISSN 1338-7022. - Košice : INVESTA , 2018 . - Roč. 25, č. 1 (2018), 1 elektronický optický disk, Psychiatria, psychoterapia, psychosomatika_1_2018.pdf, s. 25-36  : ilustr., fareb. obr.
  MeSH Subject vzťahy medziľudské
  psychoterapia : metódy
  teória mysle
  porucha osobnosti, hraničná
  vývin človeka
  väzba vzťahová
  Subj. Headings mentalizácia * mentalizovanie * východiská teoretické
  LanguageSlovak
  CountrySlovak Republic
  Document kindRozpis článkov z elektronických zdrojov
  DatabaseELECTRONIC RESOURCES


 5. TitleMentalizácia: Evolučné a neurobiologické spojenie medzi vzťahovou väzbou a mentalizovaním. Časť II.
  Par.titleThe mentalization: Evolution and neurobiological conections between interpersonal realtionships and mentalization. Part II.
  Author infoRóbert Košťan, Marián Bernadič
  Author Košťan Róbert
  Co-authors Bernadič Marián 1952-
  Issue datailustr., tab.
  NoteBibliogr. odkazy. - Res. angl., slov.
  Sign.C 2877
  Source Psychiatria, psychoterapia, psychosomatika [elektronický zdroj] : časopis psychiatrov, psychoterapeutov a psychosomaticky orientovaných lekárov na Slovensku. - ISSN 1338-7022. - Košice : INVESTA , 2018 . - Roč. 25, č. 2 (2018), 1 elektronický optický disk, Psychiatria, psychoterapia, psychosomatika_2_2018.pdf, s. 20-24  : ilustr., tab.
  MeSH Subject väzba vzťahová
  teória mysle
  neurobiológia
  evolúcia biologická
  vzťahy medziľudské
  psychoterapia
  Subj. Headings mentalizácia * mentalizovanie
  LanguageSlovak
  CountrySlovak Republic
  Document kindRozpis článkov z elektronických zdrojov
  DatabaseELECTRONIC RESOURCES


 6. TitleSexual deviations in perception of social work
  Par.titleSexuálne deviácie v percepcii sociálnej práce
  Author infoNovotná Jana, Cintulová Lucia Ludvigh, Beňo Pavol
  Author Novotná Jana
  Co-authors Cintulová Lucia
  Beňo Pavol
  NoteBibliogr. odkazy. - Res. angl., čes.
  Sign.C 3128
  Source Zdravotníctvo a sociálna práca : medzinárodný vedecký časopis Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, n.o., v Bratislave a Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity v Trnave. - ISSN 1336-9326. - Bratislava : SAMOSATO spol. s.r.o. , 2018 . - Roč. 13, č. 3 (2018), s. 43-47  : ilustr., grafy
  MeSH Subject poruchy parafilické
  práca sociálna
  kvalita života
  vzťahy medziľudské
  rodina
  zamestnanie
  marginalizácia sociálna
  Subj. Headings deviácie sexuálne
  LanguageEnglish
  CountrySlovak Republic
  Document kindRozpis článkov z periodík
  DatabaseARTICLES


 7. TitlePsychosociálne aspekty starostlivosti o seniorov
  Author infoNovysedláková M., Zrubáková K.
  Author Novysedláková Mária
  Co-authors Zrubáková Katarína
  Corporation Ošetrovateľstvo a zdravie. Medzinárodná vedecká konferencia 11., 2018, Trenčín, Slovensko
  Sign.C 3141
  Source Zdravotnícke listy : vedecký recenzovaný časopis. - ISSN 1339-3022. - Trenčín : Fakulta zdravotníctva. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne , 2018 . - Roč. 6, č. 1 (2018), s. A7
  Source Recenzované abstrakty z medzinárodnej vedeckej konferencie Ošetrovateľstvo a zdravie XI. konanej dňa 18. apríla 2018 v Trenčíne
  MeSH Subject deprivácia psychosociálna : ľudia vyššieho veku
  prieskumy a dotazníky
  pacienti hospitalizovaní
  starostlivosť dlhodobá
  vzťahy medziľudské
  sestry zdravotné
  ľudia vyššieho veku
  Form, Genre abstrakty z kongresu
  LanguageSlovak
  CountrySlovak Republic
  Document kindRozpis článkov z periodík
  DatabaseARTICLES


 8. TitleProces riešenia konfliktných situácii počas poskytovania ošetrovateľskej starostlivosti
  Author infoPopovičová M., Barkasi D.
  Author Popovičová Mária
  Co-authors Barkasi Daniela
  Corporation Ošetrovateľstvo a zdravie. Medzinárodná vedecká konferencia 11., 2018, Trenčín, Slovensko
  Sign.C 3141
  Source Zdravotnícke listy : vedecký recenzovaný časopis. - ISSN 1339-3022. - Trenčín : Fakulta zdravotníctva. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne , 2018 . - Roč. 6, č. 1 (2018), s. A8
  Source Recenzované abstrakty z medzinárodnej vedeckej konferencie Ošetrovateľstvo a zdravie XI. konanej dňa 18. apríla 2018 v Trenčíne
  MeSH Subject riešenie problému
  vzťahy medziľudské
  starostlivosť ošetrovateľská
  Form, Genre abstrakty z kongresu
  LanguageSlovak
  CountrySlovak Republic
  Document kindRozpis článkov z periodík
  DatabaseARTICLES


 9. TitleOrganizácia chirurgických JIS a prax založená na dôkazoch
  Author infoSulovcová K.
  Author Sulovcová Katarína
  Corporation Ošetrovateľstvo a zdravie. Medzinárodná vedecká konferencia 11., 2018, Trenčín, Slovensko
  Sign.C 3141
  Source Zdravotnícke listy : vedecký recenzovaný časopis. - ISSN 1339-3022. - Trenčín : Fakulta zdravotníctva. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne , 2018 . - Roč. 6, č. 1 (2018), s. A10
  Source Recenzované abstrakty z medzinárodnej vedeckej konferencie Ošetrovateľstvo a zdravie XI. konanej dňa 18. apríla 2018 v Trenčíne
  MeSH Subject jednotky intenzívnej starostlivosti
  ošetrovateľstvo perioperačné : organizácia a riadenie
  vzťahy medziľudské
  Form, Genre abstrakty z kongresu
  Subj. Headings organizácia práce
  LanguageSlovak
  CountrySlovak Republic
  Document kindRozpis článkov z periodík
  DatabaseARTICLES


 10. TitleSťažnosť zamestnanca podľa zákonníka práce a možné prípady jej uplatnenia u zamestnávateľa
  Author infoMarek Švec, Adam Madleňák
  Author Švec Marek
  Co-authors Madleňák Adam
  NoteBibliogr. odkazy
  Sign.C 3102
  Source Právo a manažment v zdravotníctve. - ISSN 1338-2071. - Bratislava : Wolters Kluwer SR , 2018 . - Roč. 9, č. 4 (2018), s. 15-20
  MeSH Subject sťažnosti zamestnancov : zákonodarstvo a právna veda
  zamestnanie : zákonodarstvo a právna veda
  poskytovanie zdravotnej starostlivosti : zákonodarstvo a právna veda
  diskriminácia sociálna
  vzťahy medziľudské
  Subj. Headings Zákonník práce * konanie v súlade s dobrými mravmi
  LanguageSlovak
  CountrySlovak Republic
  Document kindRozpis článkov z periodík
  DatabaseARTICLES