Bookmark

Nástroj na prácu so záznamom.

článok

Analýza produkcie karbapenemáz u baktérií izolovaných z prostredia zdravotníckych zariadení na Slovensku v rokoch 2015 - 2017

Micháliková Lenka
článok