Predregistrácia

Predregistračný formulár.

Vážení používatelia, pri vypĺňaní formulára používajte diakritické znamienka! Ďakujeme.

Predregistrácia je platná 14 dní a umožňuje Vám využiť online žiadanky na dokumenty. Špeciálne služby - vzdialený prístup a DSD sú dostupné až po platnej registrácii. Riadnym používateľom sa stávate až po overení Vašich údajov pri osobnej návšteve alebo zaslaním vyplnenej a overenej prihlášky a zaplatení registračného poplatku.
Údaje odoslané cez tento formulár podliehajú ochrane osobných údajov v zmysle platnej legislatívy.

Zásady zaobchádzania s osobnými údajmi používateľov
Polia označené znakom * je nutné vyplniť.

Osobné údaje(Zadajte dátum vo formáte DD.MM.RRRR)
(Telefóne číslo pre doručovanie SMS - formát: 9 nebo 12 čísel)


(Formát: 9 alebo 12 čísiel)

Trvalé bydliskoKontaktná (prechodná) adresaPrístupové heslo

(Heslo musí mať minimálne 6 znakov.)


Captcha