Košík

  Odznačiť vybrané:   0
  1. Arteterapia - súčasť rehabilitácie v podmienkach Denného stacionára psychiatrickej kliniky LF UK a UN Bratislava  / T. Čaplová, D. Krajčovičová .  Rehabilitácia : vedecko-odborný, recenzovaný časopis pre otázky liečebnej, pracovnej, psychosociálnej a výchovnej rehabilitácie. - ISSN 0375-0922 . - Vol. 48, no. 4 (2011), s. 237-244  : ilustr., fotogr.  
    C 1613
    článok

    článok

  Odznačiť vybrané:   0