Košík

  Odznačiť vybrané:   0
  1. Alkohol u závislých na jiných látkách a jiné látky u závislých na alkoholu: závačný problém a velké riziko  / K. Nešpor, L. Csémy .  Alkoholizmus a drogové závislosti : odborný časopis Ministerstva zdravotníctva SR a Sekcie drogových závislostí Psychiatrickej spoločnosti SLS. - ISSN 0862-0350 . - Roč. 48, č. 2 (2013), s. 109-112  
    C 1611
    článok

    článok