Košík

  Odznačiť vybrané:   0
  1. 40 rokov výučby klinickej farmakológie na FaF UK v Bratislave  / Pavel Švec, Magdaléna Kuželová .  Farmaceutický obzor : časopis pre farmaceutickú vedu a prax : vedecký odborný časopis Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave. - ISSN 0014-8172 . - Roč. 83, č. 6-7 (2014), s. 123  
    C 233
    článok

    článok

  Odznačiť vybrané:   0