Košík

  Odznačiť vybrané:   0
  1. Anomálie safenofemorálnej junkcie (SFJ) a ich význam v chirurgii safenofemorálneho refluxu u primárnych varixov DK  / J. Mazuch ... [et al.] .  Praktická flebologie : odborný časopis pro flebologii, lymfologii a všeobecnou angiologii : odborný lékařský čtvrtletník se zaměřením na choroby žilního a lymfatického oběhu a všeobecnou angiologii. - ISSN 1210-3411 . - Roč. 9, č. 3 (2000), s. 136-140  : Obr.  
    C 2686
    článok

    článok