Number of the records: 1  

Architektonická interpretácia

 1. Main entry-name Brádňanský, Benjamín, 1976- (Author)
  Title statementArchitektonická interpretácia : Účelové vzdelávacie zariadenie Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave, Modra-Harmónia / Autor Benjamín Brádňanský, Vít Halada, Monika Mitášová, Marian Zervan ; Editor Monika Mitášová ; Recenzent Imrich Vaško, Oldřich Ševčík
  Another responsib. Halada, Vít, 1980- (Author)
  Mitášová, Monika, 1968- (Author)
  Zervan, Marian, 1952- (Author)
  Mitášová, Monika, 1968- (Editor)
  Vaško, Imrich, 1958- (Reviewer)
  Ševčík, Oldřich, 1945- (Reviewer)
  Phys.des.nákresy, mapy schémy
  NoteNákresy, mapy, schémy. Monografia vznika ako výstup z výskumu v rámci grantu VEGA č.1/0275/14 -Interpretačné metódy v architektúre
  InVladimír Dedeček : interpretácie architektonického diela. - S. 114-145
  CountrySlovakia
  LanguageSlovak
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.