Počet záznamov: 1  

Výtvarná moderna Slovenska

 1. Záhlavie-meno Abelovský, Ján, 1950- (Autor)
  Údaje o názveVýtvarná moderna Slovenska : maliarstvo a sochárstvo 1890-1949 / Ján Abelovský, Katarína Bajcurová
  Ďal.zodpovednosť Bajcurová, Katarína, 1957- (Autor)
  Vyd.údajeBratislava : Vydavateľstvo Peter Popelka ; : Vydavateľstvo SLOVART, 1997
  Fyz.popis670 strán : farebné a čiernobiele ilustrácie, portréty, fotografie ; 33 cm
  ISBN8096720333
  8071451886
  PoznámkyObsahuje aj zoznam reprodukovaných diel
  Výber z literatúry, strany 661-664. Menný register
  Neúplný obsahNacionalistické a stredoeurópske zdroje výtvarnej moderny Slovenska -- Mníchovská akadémia a jej súkromné školy -- Letná škola v Nagybányi -- Parížske inšpirácie Ladislava Medňanského [Ladislav Medňanský] -- Medzi luminizmom a impresionizmom - Dominik Skutecký, Emil Halász-Hradil, Ľudovít Čordák [luminizmus] -- Oneskorená splátka dlhu monetovskému impresionizmu -- Maximilián Schurmann - Impresionistické začiatky Gustáva Mallého a Martina Benku [Gustáv Mallý ; Martin Benka] -- Maliarstvo svetla a jeho postupné udomácnenie - Karol M. Lehotský, Peter Július Kern -- Postimpresionistická epizóda Želmíry Duchajovej Švehlovej [Želmíra Duchajová Švehlová] -- Július Rudnay - vedúca osobnosť maďarského maliarstva nížiny -- Regionálni postimpresionisti František Gyurkovits, Teodor J. Mousson, Ernest Rákosi a Maximilián Kurth -- Prorok maďarského impresionizmu Pál Szinyei-Merse a šarišský inšpirátor jeho záverečného diela Teodor Zemplényi -- Štýlová mnohosť maliarskych koncepcii rozhrania storočí, od lokálneho ku globálnemu, od národnému k všeľudskému -- Moravsko-slovácky secesný žánrista Joža Úprka -- Grupa uhorsko-slovenských maliarov - Gustáv Mallý, Jaroslav Augusta, Emil Pacovský -- Secesné vydanie hornouhorského impresionizmu -- Dobový sentiment mestského i ľudového žánru Jozefa Hanulu [Jozef Hanula] -- Mystické vzopätie záverečnej figurálnej maľby Ladislava Medňanského [Ladislav Medňanský] -- Symbolizmus Karola M. Lehotského, Tomáša Andraškoviča, Milana Th. Mitrovského [Karol M. Lehotský ; Tomáš Andraškovič ; Milan Th. Mitrovský] -- Národný klasicizmus Ivana Žabotu [Ivan Žabota] -- Heroický diletant Michal T. Csontváry Kostka -- Sochárstvo na prelome storočí - na prelome svetov -- K situácii sochárstva v Uhorsku na konci 19. storočia -- Dedičstvo monarchie - Viktor Tilgner, Alojz Stróbl a Ján Fadrusz -- Bratislavská sochári Alojz Rigele a Róbert Kühmayer -- Svetobežník Jozef Arpád Murmann -- Rané dielo Jána Koniarka [Ján Koniarek] -- Národopisný romantizmus Frantu Úprku a jeho vplyv na Slovensku [Franta Úprka] -- Výzva secesnej doby a nacionalistická ideológia slovenského druhého obrodenia -- Secesný impresionizmus začiatkov Martina Benku v pražskej súkromnej škole Aloisa Kalvodu [Martin Benka ; Alois Kalvoda] -- Moravsko-slovácka idea Jožu Úprku a kompromisné utváranie Benkovho mýtu Slovenska [JoŽa Úprka ; Martin Benka] -- Benkove miloňovické roky 1914-1918 - ďalší stredoeurópsky variant secesie -- Maďarský secesný import a jeho štýlovo zmiešaný charakter -- Karol Harmos - secesný maliar a kresliar z Komárna -- Komárňanský výtvarný okruh - podmienečný projekt moderny Slovenska -- Rožňavskí secesní umelci Július Tichý a Koloman Tichý -- Bratislavský Kunstverein a tvorba Júliusa Schuberta [Július Schubert] -- Maliarstvo secesných centier južného a západného Slovenska - medzi secesiou a senzuálnym civilizmom -- Predprevratová tvorba osamotených košických modernistov Konštantína Kőváriho a Antona Jasuscha - od secesného k expresívnemu [Konštantín Kővári ; Anton Jasusch] -- Košická moderna a príklad novej vecnosti umenia Františka Foltýna, Gejzu Schillera a Alexandra Bortnyika [František Foltýn ; Gejza Schiller ; Alexander Bortnyik] -- Iniciatíva riaditeľa košického Vychodoslovenského múzea dr. Jozefa Poláka [Jozef (Josef) Polák] -- Medzi naturalizmom a symbolizmom - dve tváre umenia Eugena Króna [Eugen Krón] -- Maliarske vzopätie Antona Jasuscha. Od secesného symbolizmu k orfizmu [Anton Jasusch] -- Existenciálny cézanizmus Konštantína Bauera [Konštantín Bauer] -- Zvláštnosť nadrealistickej poetiky Imricha Weinera-Kráľa [Imrich Weiner-Kráľ] -- Weinerov surrealistický druh František Malý -- Panteizmus Edmunda Gwerka [Edmund Gwerk] -- Od secesie, cez cézanizmus až po žánrový expresionizmus - Gejza Angyal, Július Flache, Viliam Ruttkay-Nedecký, Jozef Kollár, Arnold Weisz-Kubínčan -- Maďarský realista Štefan Prohászka -- Secesný symbolizmus Zoltána Palugyaya a Júliusa Koreszku [Zoltán Palugyay ; Július Koreszka] -- Modernistickí eklektici František Reichentál, Ľudovít Kudlák, Bertalan Pór, Peter Pálffy, Aurel Bernáth, Serge Charchoune -- Hedonistická groteska Júliusa Jakobyho [Július Jakoby] -- Nasledovníci košickej moderny Vojtech Erdély, Imrich Oravec, Juraj Collinásy a Harmosov žiak Ľudovít Križan -- Senzualizmus maliarstva tzv. konzervatívneho krídla Generácie 1909 [Generácia 1909] -- Lyrický variant civilizmu v tvorbe Ladislava Čemického [Ladislav Čemický] -- Július Lörincz - od kubizmu k intuitívnej expresii -- Medzi sociálnym sentimentom a nadčasovým symbolizmom - maliarstvo Júliusa Sabóa [Július Sabó] -- Kompromisné kubistické inšpirácie Františka Studeného a Dezidera Millyho [František Studený ; Dezider Milly] -- Naivistický civilizmus Štefana Bednára [Štefan Bednár] -- Martin Benka - protagonista našej maliarskej moderny? -- Obdobie rokov 1920-1927 - ustálenie Benkovej monumentalizácie života a mýtov rodnej zeme -- Syntéza Benkovho umenia v rokoch 1931-1937 -- Rozporuplná záväznosť Benkovej slovenskej utópie -- Benkovi duchovní dediči - pietistický symbolizmus Jana Hálu, Petra J. Kerna, Štefana Polkorába, Štefana Straku, Jána Ladvenicu [Jan Hála ; Peter J. Kern, Štefan Polkoráb ; Štefan Straka ; Ján Ladvenica] -- Karol Ondreička - medzi expresivitou a sentimentalitou ľudového žánru -- Kompromisný modernizmus Janka Alexyho [Janko Alexy] -- Sochárstvo dvadsiatych a tridsiatych rokov - premena sociálnej funkcie sochy v novom štátnom útvare -- Dejiny národa stelesnené v plastike - vlastenecké krédo Jána Koniarka [Ján Koniarek] -- Národný sochársky panteón Fraňa Štefunku. Pokus o založenie tradície [Fraňo Štefunko] -- Pomník, žáner a podobizeň v diele Miroslava Motošku, Jozefa Pospíšila, Vojtecha Ihriského a Ladislava Majerského [Miroslav Motoška ; Jozef Pospíšil ; Vojtech Ihriský ; Ladislav Majerský] -- Sociálny civilizmus -- Portrétista Pavol Bán -- Na cintoríne stroskotaných nápadov alebo pomníková horúčka na Slovensku -- Experimentálne obdobie spolupráce Janka Alexyho a Miloša A. Bazovského (1929-1933) [Janko Alexy ; Miloš A. Bazovský] -- Alexyho modernistická národná utópia -- Bazovského poprenie idealizmu romantickej tradície -- Lyrický kontrapunkt Bazovského maľby rokov 1934-1937 - zvnútornenie žánrového obrazu -- Byzantizujúca apoteóza slovenského v Bazovského tvorbe rokov 1939-1941 -- Súkromné listy Fullu a Galandu - prvý a jediný manifest slovenskej moderny [Ľudovít Fulla ; Mikuláš Galanda] -- Fullove obohatenie domácej výtvarnej tradície podnetmi európskej moderny -- Syntéza maliarstva Ľudovíta Fullu - monumentálne kompozície z rokov 1932-1934 -- Založenie Školy umeleckých remesiel v Bratislave (1928) - možnosť priamych kontaktov a spolupráce predstaviteľov slovenskej, českej, maďarskej a nemeckej moderny [Škola umeleckých remesiel] -- Integrujúca úloha konštruktívneho umenia otcov slovenskej moderny - Gustáva Mallého, Mikuláša Galandu a Kolomana Sokola [Gustáv Mallý ; Mikuláš Galanda ; Koloman Sokol] -- Na križovatke nových prúdení -- Zabudnuté európanstvo Jána Koniarka alebo večne živý Rodin? [Ján Koniarek] -- Francúzske inšpirácie Júliusa Bártfaya [Július Bártfay] -- Secesno-symbolické intermezzo Jozefa Pospíšila [Jozef Pospíšil] -- Košický solitér Vojtech Löffler -- Filiácie neoklasicizmu: Júlia Horová-Kováčiková a podoby keramického sochárstva -- Rozpad Československa a maďarská okupácia južných území Slovenska - rozrušenie integrácie názorových prúdov moderny Slovenska -- Vnútorná a vonkajšia emigrácia profilujúcich osobností moderny Slovenska - iniciatíva mladej výtvarnej generácie -- Rozporuplný umeleckohistorický pojem Generácie 1909 [Generácia 1909] -- Existenciálny pátos Cypriána Majerníka [Cyprián Majerník] -- Majerníkovské inšpirácie Júliusa Nemčíka a Františka Kudláča [Július Nemčík ; František Kudláč] -- Alternatíva Jána Mudrocha - od deštruktívnej expresie k mágii inotaja -- Civilizmus Bedricha Hoffstädtera [Bedrich Hoffstädter] -- Rozprávačský lyrizmus Jána Želibského [Ján Želibský] -- Artizmus Ester Šimerovej - ďalšia poloha generačnej výtvarnej filozofie -- Polemika s modernou v maliarstve Andreja Nemeša a Jakuba Bauernfreunda - od kubizmu, cez surrealizmus k magickému realizmu [Andrej Nemeš ; Jakub Bauernfreund] -- Duchovné súradnice umenia Generácie 1909 -- Príklad čistej výtvarnosti Petra Matejku a Eugena Nevana [Peter Matejka ; Eugen Nevan] -- Avantgarda 38 - vzťah maliarstva a nadrealistickej poézie v rokoch vojny -- Medzi metafyzikou a konštruktívnosťou - maliarstvo Vincenta Hložnika a Viliama Chmela [Vincent Hložnik ; Viliam Chmel] -- Primitivizujúca poézia obrazov Jozefa Šturdíka, Oresta Dubaya a Ervína Semiana [Jozef Šturdík ; Orest Dubay ; Ervín Semian] -- Radikálnosť konštruktívnej odnože pokolenia druhej svetovej vojny - Ladislav Guderna a Ernest Zmeták -- Niekoľko poznámok na okraj vzťahov umenia a štátu -- Dýchajúce sochy Jozefa Kostku [Jozef Kostka] -- Začiatky Rudolfa Pribiša - návrat k sochárskemu zákonu [Rudolf Pribiš] -- Noví absolventi: Rudolf Hornák, Fraňo Gibala, František Draškovič, Ján Hučko, František Petrašovič, Valér Vavro, Ladislav Ľudovít Pollák, Andrej Peter -- Mýtus a archetyp v ranej tvorbe Rudolfa Uhra [Rudolf Uher] -- Sochárske odbočenia Vincenta Hložníka a Oresta Dubaya [Vincent Hložník ; Orest Dubay]
  OHLASY Arnold Weisz - Peter Kubínčan Arnold Peter Weisz - Kubínčan : Hľadanie identity
  Bohyne a svätice v umení 19. storočia na Slovensku Bohyne a svätice v umení 19. storočia na Slovensku
  Predmet. heslá 20. stor.
  výtvarné umenie
  moderna
  maliarstvo
  sochárstvo
  dejiny umenia
  Slovensko
  Kľúč.slováslovenská moderna * dejiny maliarstva * dejiny sochárstva * výtvarná moderna * 1890-1949
  Forma, žáner monografie
  KrajinaSlovensko, Slovenská republika
  Jazyk dok.Slovenčina
  Počet ex.3, z toho voľných 2, prezenčne 1
  Báza dátKnihy
  SignatúraSign. PKPrír.čísloLokáciaDislokáciaInfo
  PK.2634301KnižnicaŠtudovňalen prezenčne
  G.XIII-82634300KnižnicaSklad
  G.XIII-86934311KnižnicaSklad

Počet záznamov: 1