Počet záznamov: 1  

Nové obzory

  1. Nové

    Nové obzory. 35, Šľachtické rody na východnom Slovensku v období stredoveku a novoveku / zostavil: Jozef Kušnír. -- Prešov : Krajské múzeum v Prešove, 2019. -- 264 strán : čiernobiele a farebné fotografie, portréty, ilustrácie, faksimile, erby, rodokmene, mapy, pôdorysy ; 22 cm. -- Zborník z konferencie, ktorá sa konala 26. 9. - 27. 9. 2019 v Krajskom múzeu v Prešove - Rákociho palác. -- Bibliografické odkazy v poznámkach pod čiarou. -- Neúplný obsah: Počiatky mestečka Stropkov / Ľuboslav Šmajda -- Rod Petheö - história a genealógia rodu / Stanislava Rovňáková -- Šľachtický rod Bornemiszovcov v Šariši v 16. storočí / Mariana Čentéšová -- Kaštieľ Keglevichovcov v Turni nad Bodvou / Tomáš Janura, Michaela Haviarová -- Šľachtická heraldika na mestskej palácovej architektúre v Košiciach / Veronika Timuľáková -- Aristokracia na Zemplíne a jej význam pri šírení reformácie / Annamária Konyová -- Šľachtický rod Raisz, majitelia Ľubovnianskeho hradného panstva v rokoch 1825-1880 / Dalibor Mikulik -- Dessewffyovci v Bardejovských Kúpeľoch v 19. storočí / František Gutek -- Šľachtické rody na území panstva Michalovce v 18. a prvej polovici 19. storočia / Alena Mišíková -- Berzeviczyovci a Szmrecsányiovci zo Šarišských Draviec / Jozef Kušnír -- Augustín Máriássy z Markušoviec, osudy jeho potomkov v 19. storočí a ich zaujímavé rodinné príbuzenstvá / Miroslava Lazniová -- Štefan Pálffy (1828-1910) a jeho rodina : Sonda do príbuzenských vzťahov červenokamenskej línie Pálffyovcov s Csákyovcami a Dessewffyovcami / Daniel Hupko -- Politik a hospodársky odborník Sándor Bujanovics (1837-1918) / Patrik Derfiňák -- Pavol Dessewffy (1839-1912) a jeho pozostalosť / Samuel Bruss -- Čriepky zo života posledných majiteľov kaštieľa v Trebišove / Daniela Pellová. -- Anglické zhrnutia prípevkov. -- ISBN : 9788089952083.
    I. Kušnír, Jozef, 1988- II. Krajské múzeum (Prešov, Slovensko)


    šľachta * historiografia * genealógia * uhorská šľachta * Slovensko * Uhorsko * východné Slovensko * šľachtické rody * zborníky * zborníky konferencií

Počet záznamov: 1