Výsledky vyhľadávania

Nájdených záznamov: 37  
Váš dotaz: Autor (Priezvisko Meno) = ("Jana" A "Baricová")
 1. Civilný sporový poriadok komentár : Marek Števček, Svetlana Ficová, Jana Baricová, Soňa Mesiarkinová, Jana Bajánková, Marek Tomašovič a kolektív.    Praha: C. H. Beck, 2022 . ISBN 978-80-7400-909-9 . OBC.Civi.2022
  Civilný sporový poriadok

  kniha

 2. Procesná legitimácia na podanie ústavnej šťažnosti. § 122, Ústavná sťažnosť [Náležitosti ústavnej sťažnosti]. § 123, Lehota na podanie ústavnej sťažnosti. § 124, Účastníci konania. § 125, [Zúčastnená osoba]. § 126, Späťvzatie ústanej sťažnosti. § 127, [Odkladný účinok]. § 128. Čl.I. Piata časť. Konanie pred ústavným súdom. Šiesta hlava. Konanie o sťažnosti fyzickej osoby alebo právnickej osoby..   -- In:  Macejková, Ivetta . Zákon o Ústavnom súde Slovenskej republiky -- s. 889-972. 
  Procesná legitimácia na podanie ústavnej šťažnosti. § 122, Ústavná sťažnosť [Náležitosti ústavnej sťažnosti]. § 123, Lehota na podanie ústavnej sťažnosti. § 124, Účastníci konania. § 125, [Zúčastnená osoba]. § 126, Späťvzatie ústanej sťažnosti. § 127, [Odkladný účinok]. § 128

  článok

 3. Vysokoškolské právnické vzdelanie druhého stupňa. § 244. Šiesta časť. Spoločné, prechodné a záverečné ustanovenia..   -- In:  Macejková, Ivetta . Zákon o Ústavnom súde Slovenskej republiky -- s. 1569-1571. 
  Vysokoškolské právnické vzdelanie druhého stupňa. § 244

  článok

 4. Formy rozhodnutí. § 64, Verejné vyhlásenie rozhodnutia. § 65. Čl. I. Piata časť. Konanie pred ústavným súdom. Prvá hlava. Všeobecné ustanovenia..   -- In:  Macejková, Ivetta . Zákon o Ústavnom súde Slovenskej republiky -- s. 483-497. 
  Formy rozhodnutí. § 64, Verejné vyhlásenie rozhodnutia. § 65

  článok

 5. Trovy konania. § 73. Čl. I. Piata časť. Konanie pred ústavným súdom. Prvá hlava. Všeobecné ustanovenia. Desiaty diel. Súdny poplatok a trovy konania..   -- In:  Macejková, Ivetta . Zákon o Ústavnom súde Slovenskej republiky -- s. 602-621. 
  Trovy konania. § 73

  článok

 6. Rozhodovanie ústavného súdu v konaní o preskúmanie rozhodnutia o uložení poriadkového opatrenia. § 241. Čl. I. Piata časť. Konanie pred ústavným súdom. Dvadsiata druhá hlava. Preskúmanie rozhodnutí vo veci ochrany verejného záujmu. Druhý diel. Preskúmanie rozhodnutia o uložení poriadkového opatrenia..   -- In:  Macejková, Ivetta . Zákon o Ústavnom súde Slovenskej republiky -- s. 1553-1558. 
  Rozhodovanie ústavného súdu v konaní o preskúmanie rozhodnutia o uložení poriadkového opatrenia. § 241

  článok

 7. Zrušovacie ustanovenie. § 251, Čl. IX. Šiesta časť. Spoločné, prechodné a záverečné ustanovenia..   -- In:  Macejková, Ivetta . Zákon o Ústavnom súde Slovenskej republiky -- s. 1591-1594. 
  Zrušovacie ustanovenie. § 251, Čl. IX

  článok

 8. Konania začaté pred dňom nadobudnutia účinnosti ZoÚS. § 246, Zabezpečenie právnej kontinuity interných predpisov. § 247. Šiesta časť. Spoločné, prechodné a záverečné ustanovenia. Prechodné ustanovenie..   -- In:  Macejková, Ivetta . Zákon o Ústavnom súde Slovenskej republiky -- s. 1572-1588. 
  Konania začaté pred dňom nadobudnutia účinnosti ZoÚS. § 246, Zabezpečenie právnej kontinuity interných predpisov. § 247

  článok

 9. Ústne pojednávanie. § 58, Verejnosť ústavného pojednávania. § 59, Dokazovanie. § 60. Čl. I. Piata časť. Konanie pred ústavným súdom. Prvá hlava. Všeobecné ustanovenia..   -- In:  Macejková, Ivetta . Zákon o Ústavnom súde Slovenskej republiky -- s. 376-415. 
  Ústne pojednávanie. § 58, Verejnosť ústavného pojednávania. § 59, Dokazovanie. § 60

  článok

 10. Účastníci konania. § 32, [Zúčastnená osoba]. § 33. Čl. I. Piata časť. Konanie pred ústavným súdom. Prvá hlava. Všeobecné ustanovenia. Prvý diel. Účastníci konania a zúčastnená osoba..   -- In:  Macejková, Ivetta . Zákon o Ústavnom súde Slovenskej republiky -- s. 136-155. 
  Účastníci konania. § 32, [Zúčastnená osoba]. § 33

  článok


  Tieto stránky využívajú súbory cookies, ktoré uľahčujú ich prezeranie. Ďalšie informácie o tom ako používame cookies.