Number of the records: 1  

Mištuna, Dušan, 1948

 1. NameMištuna Dušan
  Data1948-
  CitationNemčeková, Mária. Práva pacientov, 2004
  SKM10 - Súbor menných autorít SNK v Martine (Biografické údaje)
  LEKOM - Register lekárov SR [online] [cit. 2010-12-03]. Dostupné na internete: <http://www.lekom.sk/?category=folder&folderId=235> (Biografické údaje - overenie a úprava autority)
  (Iná verzia priezviska - odkaz, zlúčenie autorít)
  (Slovenská chirurgia, roč. 11, č. 3 (2014), s. 88) Biografické údaje - doplnenie titulu a oprava pracoviska
  Databasesúbor autorít osobných mien
  References (70) - CiBaMed
  (174) - ARTICLES
  (4) - ELECTRONIC RESOURCES
  (11) - BOOKS