Number of the records: 1  

Krčméry, Vladimír, 1960-2022

 1. NameKrčméry Vladimír
  Data1960-2022
  CitationMarkíza, roč. 7, č. 49, 2004 (Biografické údaje)
  LEKOM - Register lekárov SR [online] [cit. 2010-09-03]. Dostupné na internete: <http://www.lekom.sk/?category=folder&folderId=235> (Biografické údaje - odbor pôsobnosti - overenie a úprava autority)
  www (osobnosti.sk) [cit. 2012-01-09] (Biografické údaje - iné pracovisko)
  Vyznania, 2010 (Biografické údaje - doplnenie titulov)
  Acta chemotherapeutica, roč. 23, č. 1 (2014), s. 3 (Biografické údaje - doplnenie pracoviska)
  Acta chemotherapeutica, roč. 23, č. 1 (2014), s. 11 (Biografické údaje - doplnenie pracoviska)
  VII. slovenský vakcinologický kongres, 2016, s. 10 (Biografické údaje - upresnenie pracoviska)
  Zost. Krištúfková, Zuzana. XIII. vedecko - odborná konferencia národných referenčných centier pre surveillance infekčných chorôb v SR, 2016, s. 32 (Biografické údaje - doplnenie pracoviska)
  Acta chemotherapeutica, roč. 27, č. 3-5 (2018), s. 6 (Biografické údaje - doplnenie pracoviska)
  Acta chemotherapeutica, roč. 28, č. 2 (2019), s. 46 (Biografické údaje - doplnenie pracoviska)
  https://www.noviny.sk/slovensko (Biografické údaje - doplnenie roku úmrtia)
  Databasesúbor autorít osobných mien
  References (167) - CiBaMed
  (361) - ARTICLES
  (12) - ELECTRONIC RESOURCES
  (35) - BOOKS
  person

  person

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.