Number of the records: 1  

Structure-function analysis of mutated NMDA-activated channels expressed in Xenopus oocytes

 1. TitleStructure-function analysis of mutated NMDA-activated channels expressed in Xenopus oocytes
  Author infoDesdemona Maria Fricker
  TitleŠtruktúrno-funkčná analýza zmutovaných kanálikov, ktoré sú aktivované s NMDA (N-metyl-D-aspartát) za pomoci oocytov Xenopus
  Author Fricker Desdemona Maria
  Issue dataTübingen : Eberhard-Karls-Universität , 1996. - 83 s. : grafy, obr., tab.
  Chapters, articles
  systematics577.25:575.224.4:612.814(043.3)
  MeSH Subject receptory N-metyl-D-aspartátové
  kanály iónové
  mutagenéza miestne cielená
  Xenopus
  plazmidy
  vektory genetické
  dizertácie vedecké ako téma
  LanguageEnglish
  CountryGermany
  Copy count1, currently available 1
  Document kindDizertačné práce atestačné (zahraničné)
  DatabaseBOOKS
  book

  book

                             
  Call numberLocationSublocationInfo
  D 30460
  sklad Rovinka - monografické dokumenty

Number of the records: 1