Number of the records: 1  

JSAIR'94 (Japanese Society of Angiography & Interventional Radiology) 5th International Symposium on Interventional Radiology & New Vascular Imaging. 23rd Annual meeting of the Japanese Society of Angiography & Interventional Radiology. 2nd International Workshop on Transjugular Intrahepatic Portosystemic Shunt

 1. TitleJSAIR'94 (Japanese Society of Angiography & Interventional Radiology) 5th International Symposium on Interventional Radiology & New Vascular Imaging. 23rd Annual meeting of the Japanese Society of Angiography & Interventional Radiology. 2nd International Workshop on Transjugular Intrahepatic Portosystemic Shunt
  SubtitleKyoto, Japan, May 22-25, 1994
  Author infoedit. Ryusaku Yamada
  Title5. medzinárodné sympózium intervenčnej rádiológie a nové cievne zobrazenie. 23. výročná shôdza Japonskej spoločnosti pre angiografiu a intervenčnú rádiológiu. 2. pracovná schôdza o transjugulárnom intrahepatickom portosystemickom skrate
  Another authors Yamada Ryusaku (Editor)
  Year, No.Vol. 17 Suppl. 1 (1994)
  Issue dataNew York : Springer , 1994. - 148 s.
  Edition Cardiovascular and Interventional Radiology ; Suppl. 1, ISSN 0174-1551
  systematics616.12-073.75:615.849(061.3)
  MeSH Subject choroby kardiovaskulárne : rádiografia
  cievy krvné
  cievy krvné
  zobrazovanie diagnostické
  angiografia
  rádiológia
  kongresy ako téma : Japonsko
  LanguageEnglish
  CountryUnited States of America
  Copy count1, currently available 0, at library only 1
  Document kindNepravé periodiká
  DatabaseBOOKS
                             
  Call numberLocationSublocationInfo
  C 2164
  sklad Rovinka - časopisy
  In-Library Use Only