Number of the records: 1  

Effektivität einer strukturierten Schulung auf die Diabeteseinstellung und kardiovaskuläre Risikofaktoren bei Patienten mit Diabetes mellitus Typ 2

 1. TitleEffektivität einer strukturierten Schulung auf die Diabeteseinstellung und kardiovaskuläre Risikofaktoren bei Patienten mit Diabetes mellitus Typ 2
  Author infoAhmad Reza Mohammadi
  TitleEfektívnosť štrukturovaného školenia na nastavenie diabetu a kardiovaskulárnych rizikových faktorov u pacientov s diabetes mellitus typ 2
  Author Mohammadi Ahmad Reza
  Issue dataHamburg : Universität , 2001. - 83 listov : il., grafy, tab.
  NoteObsahuje zoznam použitých skratiek. - Obsahuje bibliogr. odkazy
  systematics616.379-008.64-07-08:37:616-052(043.3)
  MeSH Subject diabetes mellitus, typ 2 : terapia : metabolizmus
  diabetes mellitus, typ 1 : metabolizmus
  vzdelávanie pacientov ako téma : klasifikácia : metódy
  faktory rizikové
  ukazovatele zdravotného stavu
  hemoglobín A glykovaný
  samomonitorovanie krvnej glukózy
  cholesterol
  triglyceridy
  index telesnej hmotnosti
  tlak krvný
  Form, Genre dizertácie vedecké
  LanguageGerman
  CountryGermany
  Copy count1, currently available 1
  Document kindDizertačné práce atestačné (zahraničné)
  DatabaseBOOKS
                             
  Call numberLocationSublocationInfo
  D 31731
  sklad Rovinka - monografické dokumenty