Number of the records: 1  

Péče o kriticky nemocné dítě

  1. Péče o kriticky nemocné dítě  / Jaroslava Fendrychová, Michal Klimovič a kol. . - druhé, přeprac. a rozšíř. vyd.  - Brno  : Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů v Brne , 2018  - 420 s.  ISBN 978-80-7013-592-1   [1, currently available 1]
    book

    book