Number of the records: 1  

Pedagogická a sociálna psychológia

  1. Drotárová, Eva, 1950-
    Pedagogická a sociálna psychológia : učebné texty pre študentov učiteľstva 1-4 / Eva Drotárová a kol. -- 1. vyd. -- Košice : Univerzita P. J. Šafárika, 1991. -- 313 s. -- ISBN 80-7097-114-2 (brož.)

    1. psychológia pedagogická 2. psychológia sociálna 3. učebnice ako téma 4. psychológia sociálna

    37.015.3:159.9:316.6(075.8)