Počet záznamov: 1  

Kučera, Marek

 1. MenoKučera Marek
  CitáciaAktuality v nefrologii, roč. 14, č. 4 (2008), s. 162 (Biografické údaje)
  Praktický lékař, roč. 91, č. 2 (2011), s. 109 (Biografické údaje - doplnenie krstného mena)
  LEKOM - Register lekárov SR [online] [cit. 2011-04-28]. Dostupné na internete: <http://www.lekom.sk/?category=folder&folderId=235> (Biografické údaje - odbor pôsobnosti)
  XXIV. slovenský angiologický kongres s medzinárodnou účasťou, 2016, s. 32 (Biografické údaje - oprava pracoviska)
  Kardiologická revue - Interní medicína, roč. 19, č. 4 (2017), s. 288 (Biografické údaje - doplnenie pracoviska)
  Vaskulárna medicína, roč. 11, č. 2 (2019), s. 70 (Biografické údaje - pracovisko)
  Báza dátsúbor autorít osobných mien
  Odkazy (11) - CiBaMed
  (54) - ČLÁNKY