Počet záznamov: 1  

AIDS

 1. HesloAIDS
  Heslo anglickyAcquired Immunodeficiency Syndrome
  Odkazysyndróm získanej imunitnej nedostatočnosti
  syndróm získanej imunodeficiencie
  Angl. X odkazyAIDS
  Immunodeficiency Syndrome, Acquired
  Immunologic Deficiency Syndrome, Acquired
  Vysvetľujúca pozn. v angl.An acquired defect of cellular immunity associated with infection by the human immunodeficiency virus (HIV), a CD4-positive T-lymphocyte count under 200 cells/microliter or less than 14% of total lymphocytes, and increased susceptibility to opportunistic infections and malignant neoplasms. Clinical manifestations also include emaciation (wasting) and dementia. These elements reflect criteria for AIDS as defined by the CDC in 1993.
  Pozri aj (FX) v slov. arteritída centrálneho nervového systému spojená s AIDS
  komplex demencie spojený s AIDS
  sérodiagnostika AIDS
  HIV séropozitivita
  HIV séroprevalencia
  lymfóm súvisiaci s AIDS
  Pozri aj (FX) v angl. AIDS Arteritis, Central Nervous System
  AIDS Dementia Complex
  AIDS Serodiagnosis
  HIV Seropositivity
  HIV Seroprevalence
  Lymphoma, AIDS-Related
  Odkazy (155) - ČLÁNKY
  (8) - heslo MeSH
  (21) - CiBaMed
  (5) - ELEKTRONICKÉ ZDROJE
  (400) - KNIHY
  predmetové heslo

  predmetové heslo