Počet záznamov: 1  

transport biologický

 1. Heslotransport biologický
  Heslo anglickyBiological Transport
  Angl. X odkazyTransport, Biological
  Vysvetľujúca pozn. v angl.The movement of materials (including biochemical substances and drugs) through a biological system at the cellular level. The transport can be across cell membranes and epithelial layers. It also can occur within intracellular compartments and extracellular compartments.
  Pozri aj (FX) v slov. permeabilita bunkovej membrány
  difúzia
  výmena látok, fetoplacentárna
  proteíny transportné membránové
  klírens mukociliárny
  sila protónu, hnacia
  Pozri aj (FX) v angl. Cell Membrane Permeability
  Diffusion
  Maternal-Fetal Exchange
  Membrane Transport Proteins
  Mucociliary Clearance
  Proton-Motive Force
  Odkazy (15) - ČLÁNKY
  (7) - heslo MeSH
  (9) - KNIHY
  predmetové heslo

  predmetové heslo