Počet záznamov: 1  

MRI

 1. HesloMRI
  Heslo anglickyMagnetic Resonance Imaging
  Odkazyzobrazovanie pomocou jadrovej rezonancie
  zobrazenie magnetickou rezonanciou
  tomografia magnetickorezonančná
  zobrazenie chemickým posunom
  MR tomografia
  MRI snímanie
  MRI funkčné
  zobrazovanie magnetickou rezonanciou, funkčné
  zobrazovanie magnetickým prenosom, kontrastné
  NMR zobrazovanie
  NMR tomografia
  tomografia protónovo-spinová
  fMRI
  Angl. X odkazyChemical Shift Imaging
  MR Tomography
  MRI Scans
  MRI, Functional
  Magnetic Resonance Imaging, Functional
  Magnetization Transfer Contrast Imaging
  NMR Imaging
  NMR Tomography
  Tomography, NMR
  Tomography, Proton Spin
  fMRI
  Vysvetľujúca pozn. v angl.Non-invasive method of demonstrating internal anatomy based on the principle that atomic nuclei in a strong magnetic field absorb pulses of radiofrequency energy and emit them as radiowaves which can be reconstructed into computerized images. The concept includes proton spin tomographic techniques.
  Pozri aj (FX) v slov. anatómia prierezová
  MR spektroskopia
  Pozri aj (FX) v angl. Anatomy, Cross-Sectional
  Magnetic Resonance Spectroscopy
  Odkazy (622) - ČLÁNKY
  (2) - heslo MeSH
  (61) - CiBaMed
  (1) - AV dokumenty
  (6) - ELEKTRONICKÉ ZDROJE
  (388) - KNIHY
  predmetové heslo

  predmetové heslo