Počet záznamov: 1  

medicína tradičná

 1. Heslomedicína tradičná
  Heslo anglickyMedicine, Traditional
  Odkazylekárstvo tradičné
  liečiteľstvo ľudové
  etnomedicína
  etnolekárstvo
  Angl. X odkazyEthnomedicine
  Folk Medicine
  Folk Remedies
  Home Remedies
  Medicine, Folk
  Medicine, Indigenous
  Medicine, Primitive
  Vysvetľujúca pozn. v angl.Systems of medicine based on cultural beliefs and practices handed down from generation to generation. The concept includes mystical and magical rituals (SPIRITUAL THERAPIES); PHYTOTHERAPY; and other treatments which may not be explained by modern medicine.
  Pozri aj (FX) v slov. etnobotanika
  etnofarmakológia
  služby zdravotné, zohľadňujúce kultúru domorodcov
  materia medica
  farmakognózia
  rastliny liečivé
  šamanizmus
  diagnostika pulzová, v tradičnej medicíne
  Pozri aj (FX) v angl. Ethnobotany
  Ethnopharmacology
  Health Services, Indigenous
  Materia Medica
  Pharmacognosy
  Plants, Medicinal
  Shamanism
  Traditional Pulse Diagnosis
  Odkazy (40) - ČLÁNKY
  (9) - heslo MeSH
  (6) - CiBaMed
  (60) - KNIHY
  predmetové heslo

  predmetové heslo