Počet záznamov: 1  

projekt výskumný

 1. Hesloprojekt výskumný
  Heslo anglickyResearch Design
  Odkazydizajn výskumu
  úprava dát
  oznamovanie údajov
  zdroje chyby
  skupiny spárované
  formulácia problému
  metodika výskumu
  návrh výskumu
  techniky výskumu
  metódy vyhodnocovania
  Angl. X odkazyExperimental Design
  Vysvetľujúca pozn. v angl.A plan for collecting and utilizing data so that desired information can be obtained with sufficient precision or so that an hypothesis can be tested properly.
  Pozri aj (FX) v slov. komisie pre monitorovanie údajov z klinického skúšania
  Pozri aj (FX) v angl. Clinical Trials Data Monitoring Committees
  Odkazy (50) - ČLÁNKY
  (1) - heslo MeSH
  (7) - CiBaMed
  (3) - ELEKTRONICKÉ ZDROJE
  (19) - KNIHY
  predmetové heslo

  predmetové heslo

Počet záznamov: 1