Počet záznamov: 1  

indexy závažnosti úrazov

 1. Stromová štruktúra MeSH - indexy závažnosti úrazov


  [e05.318.308.940.968.875]

  [e05.944]

  [n04.452.859.564.800]

  [n05.715.360.300.715.500.800]

  [n06.850.520.308.940.968.875]

  predmetové heslo

  predmetové heslo