Počet záznamov: 1  

Glasa, Jozef, 1960

 1. MenoGlasa Jozef
  Dáta1960-
  CitáciaOšetrovateľská etika, c1998
  Katolícke Slovensko 2000, 2001
  Právne predpisy pre oblasť etiky biomedicínskeho výskumu v Slovenskej republike, 2003
  Medicínsky monitor, č. 1 (2008), s. 13 (iné pracovisko)
  LEKOM - Register lekárov SR [online] [cit. 2011-09-27]. Dostupné na internete: <http://www.lekom.sk/?category=folder&folderId=235> (Biografické údaje - overenie a úprava aut.)
  Farmaceutický obzor, roč. 83, č. 6-7 (2014), s. 130-131 (Biografické údaje - pracovisko)
  Medicínska etika & bioetika, vol. 21, no. 3-4 (2014), s. 13 (Biografické údaje - oprava a doplnenie titulu)
  Báza dátsúbor autorít osobných mien
  Odkazy (113) - CiBaMed
  (233) - ČLÁNKY
  (1) - ELEKTRONICKÉ ZDROJE
  (20) - KNIHY