Počet záznamov: 1  

Janeková, Etela

 1. MenoJaneková Etela
  CitáciaMagulová,L.-Božeková,L.-Kriška,M. a kol. Interakcie liečiv v klinickej praxi, 2004 (CIP (MUDr. Etela Janeková, klin. farmakológ, NÚSCH, Bratislava))
  Interná medicína, roč. 14, č. 1 (2014), s. 26 a a LEKOM - Register lekárov SR [online] [cit. 2014-04-11]. Dostupné na internete: <http://www.lekom.sk/?category=folder&folderId=235> (Biografické údaje - ďalšie pracovisko, overenie a zlúčenie aut.)
  Farmaceutický obzor, roč. 83, č. 6-7 (2014), s. 130 (Biografické údaje - pracovisko)
  Báza dátsúbor autorít osobných mien
  Odkazy (14) - CiBaMed
  (34) - ČLÁNKY
  (2) - KNIHY