Počet záznamov: 1  

Baláž, Dávid

 1. MenoBaláž Dávid
  CitáciaSúčasná klinická prax, č. 1 (2012), s. 13 (Biografické údaje)
  LEKOM - Register lekárov SR [online] [cit. 2012-06-03]. Dostupné na internete: <http://www.lekom.sk/?category=folder&folderId=235> (Biografické údaje - akad. titul, odbor pôsobnosti)
  Revue medicíny v praxi, roč. 11, č. 5 (2013), s. 25 (Biografické údaje - oprava v názve pracoviska)
  Báza dátsúbor autorít osobných mien
  Odkazy (15) - CiBaMed
  (34) - ČLÁNKY
  (2) - ELEKTRONICKÉ ZDROJE
  osoba

  osoba

Počet záznamov: 1