Počet záznamov: 1  

závislosť látková

 1. SYSd019966
  LBL
   
  00000cx--j2200000---45--
  005
   
  20200216092634.7
  100
   
  $a 19970620asloy0103----ba0
  152
   
  $b mesh
  250
   
  $a závislosť látková $x BL $x CF $x CL $x CO $x DG $x DH $x DI $x DT $x EC $x EH $x EN $x EP $x ET $x GE $x HI $x IM $x ME $x MI $x MO $x NU $x PA $x PC $x PP $x PS $x PX $x RH $x SU $x TH $x UR $x VI $8 slo
  300
  1-
  $a 2018 (1963); for PRESCRIPTION DRUG ABUSE use PRESCRIPTION DRUG MISUSE 2016-2017 $8 eng
  330
  1-
  $a Disorders related to substance abuse. $8 eng
  450
   
  $a Drug Abuse $5 e $8 eng
  450
   
  $a Drug Addiction $5 e $8 eng
  450
   
  $a Drug Dependence $5 e $8 eng
  450
   
  $a Drug Habituation $5 e $8 eng
  450
   
  $a Drug Use Disorders $5 e $8 eng
  450
   
  $a Organic Mental Disorders, Substance-Induced $5 e $8 eng
  450
   
  $a Substance Abuse $5 e $8 eng
  450
   
  $a Substance Dependence $5 e $8 eng
  450
   
  $a Substance Use Disorders $5 e $8 eng
  450
   
  $a závislosť drogová $5 e $8 slo
  450
   
  $a závislosť od návykových látok $5 e $8 slo
  450
   
  $a poruchy súvisiace s abúzom návykových látok $5 e $8 slo
  450
   
  $a abúzus liekový $5 e $8 slo
  450
   
  $a abúzus liekov na predpis $5 e $8 slo
  450
   
  $a abúzus drogový $5 e $8 slo
  450
   
  $a návyk drogový $5 e $8 slo
  450
   
  $a narkománia $5 e $8 slo
  450
   
  $a habituácia drogová $5 e $8 slo
  450
   
  $a návykovosť drogová $5 e $8 slo
  450
   
  $a poruchy z užívania liekov $5 e $8 slo
  450
   
  $a poruchy z užívania drog $5 e $8 slo
  450
   
  $a poruchy organické duševné, vyvolané látkami $5 e $8 slo
  450
   
  $a poruchy organické mentálne, indukované látkami $5 e $8 slo
  450
   
  $a poruchy zapríčinené užívaním návykových látok $5 e $8 slo
  550
   
  $3 sllk_un_auth*d004335 $Y Drug and Narcotic Control $5 B $a regulácia lieková a narkotiková
  550
   
  $3 sllk_un_auth*d007174 $Y Disruptive, Impulse Control, and Conduct Disorders $5 B $a výbuchy zlosti, poruchy kontroly impulzov a správania
  550
   
  $3 sllk_un_auth*d011604 $Y Psychoses, Alcoholic $5 B $a psychózy alkoholické
  550
   
  $3 sllk_un_auth*d012940 $Y Social Problems $5 B $a problémy sociálne
  550
   
  $3 sllk_un_auth*d013287 $Y Illicit Drugs $5 B $a drogy nelegálne
  550
   
  $3 sllk_un_auth*d015198 $Y Designer Drugs $5 B $a drogy dizajnérske
  550
   
  $3 sllk_un_auth*d016739 $Y Behavior, Addictive $5 B $a správanie závislostné
  550
   
  $3 sllk_un_auth*d017004 $Y Codependency, Psychological $5 B $a kodependencia (psychológia)
  550
   
  $3 sllk_un_auth*d019973 $Y Alcohol-Related Disorders $5 F $a poruchy súvisiace s alkoholom
  550
   
  $3 sllk_un_auth*d017004 $Y Codependency, Psychological $5 F $a kodependencia (psychológia)
  550
   
  $3 sllk_un_auth*d015198 $Y Designer Drugs $5 F $a drogy dizajnérske
  550
   
  $3 sllk_un_auth*d062787 $Y Drug Overdose $5 F $a predávkovanie liekmi, drogami
  550
   
  $3 sllk_un_auth*d004335 $Y Drug and Narcotic Control $5 F $a regulácia lieková a narkotiková
  550
   
  $3 sllk_un_auth*d013287 $Y Illicit Drugs $5 F $a drogy nelegálne
  550
   
  $3 sllk_un_auth*d011604 $Y Psychoses, Alcoholic $5 F $a psychózy alkoholické
  550
   
  $3 sllk_un_auth*d019973 $Y Alcohol-Related Disorders $5 B $a poruchy súvisiace s alkoholom
  550
   
  $3 sllk_un_auth*d063487 $Y Prescription Drug Misuse $5 B $a zneužívanie liekov na predpis
  686
   
  $a C25.775
  686
   
  $a F03.900
  750
   
  $a Substance-Related Disorders $8 eng
  801
  -0
  $a US $b DNLM $c 19970620
  801
  -2
  $a SK $b BA006 $c 20070704
  801
  -2
  $a SK $b BA006 $c 20120104
  801
  -2
  $a SK $b BA006 $c 20180208
  801
  -2
  $a SK $b BA006 $c 20180209
  801
  -2
  $a SK $b BA006 $c 20180717
  801
  -2
  $a SK $b BA006 $c 20190726
  820
   
  $a general or unspecified; prefer specifics; /diag: consider SUBSTANCE ABUSE DETECTION $8 eng
  980
   
  $x M