Počet záznamov: 1  

New frontiers in pediatric drug therapy

 1. SYSc018626
  LBL
   
  ^^^^^nam^^22^^^^^^^^450^
  005
   
  20010517133501.0
  100
   
  $a 19970313d1997 u y0sloc0103 ba
  101
  0-
  $a eng
  102
   
  $a US
  105
   
  $a y z 000yy
  200
  1-
  $a New frontiers in pediatric drug therapy $f edit. Benoit Bailey, Gideon Koren
  210
   
  $a Philadelphia $c Saunders $d 1997
  215
   
  $a 14, 268 s.
  225
  2-
  $a Pediatric Clinics of North America $v [Supl.] $x 0031-3955
  541
  1-
  $a Nové možnosti a hranice v pediatrickej farmakoterapii $z slo
  606
   
  $a pediatria $2 mesh $3 sllk_un_auth*d010372
  606
   
  $a farmakoterapia $x dieťa $2 mesh $3 sllk_un_auth*d004358
  606
   
  $a farmakogenetika $2 mesh $3 sllk_un_auth*d010597
  606
   
  $a monitorovanie liekov $2 mesh $3 sllk_un_auth*d016903
  606
   
  $a etika lekárska $2 mesh $3 sllk_un_auth*d004992
  606
   
  $a dojčenie $x účinky liekov $2 mesh $3 sllk_un_auth*d001942
  606
   
  $a prípravky farmaceutické $x účinky nežiaduce $2 mesh $3 sllk_un_auth*d004364
  606
   
  $a choroby plodu $x farmakoterapia $2 mesh $3 sllk_un_auth*d005315
  606
   
  $a choroby novorodencov $x farmakoterapia $2 mesh $3 sllk_un_auth*d007232
  606
   
  $a obeh cerebrovaskulárny $2 mesh $3 sllk_un_auth*d002560
  606
   
  $a oko $x zásobovanie krvné $2 mesh $3 sllk_un_auth*d005123
  606
   
  $3 sllk_un_auth*d012178 $a retinopatia nedonosených $x prevencia a kontrola $2 mesh
  606
   
  $3 sllk_un_auth*d015316 $a terapia genetická $2 mesh
  606
   
  $a sepsa $x dieťa $x terapia $2 mesh $3 sllk_un_auth*d018805
  606
   
  $a resuscitácia $x dieťa $2 mesh $3 sllk_un_auth*d012151
  606
   
  $3 sllk_un_auth*d002614 $a chelátory $2 mesh
  606
   
  $a laryngitída $x dieťa $x farmakoterapia $2 mesh $3 sllk_un_auth*d007827
  606
   
  $a bronchiolitída $x dieťa $x farmakoterapia $2 mesh $3 sllk_un_auth*d001988
  606
   
  $3 sllk_un_auth*d004837 $a adrenalín $x použitie terapeutické $2 mesh
  606
   
  $3 sllk_un_auth*d007502 $a chelátory železa $2 mesh
  675
   
  $a 616-053.2-085:615.2:615.03 $v 1. stred. $z slo
  702
  -1
  $a Bailey $b Benoit $3 sllk_un_auth*p0004971 $4 340
  702
  -1
  $a Koren $b Gideon $3 sllk_un_auth*p0004972 $4 340
  801
  -0
  $a SK $b BA006 $c 19981223 $g AACR2