Počet záznamov: 1  

Podpora zdravia, prevencia a hygiena v teórii a praxi

 1. SYSc031059
  LBL
   
  ^^^^^nam^^22^^^^^^^^450
  005
   
  20080602104616.8
  010
   
  $a 80-88866-17-0 $b brož. $d Sk 300.00
  100
   
  $a 20040825d2001 m y0sloc0103 ba
  101
  0-
  $a slo $a cze
  102
   
  $a SK
  105
   
  $a a ao 000yy
  200
  1-
  $a Podpora zdravia, prevencia a hygiena v teórii a praxi $f [editori: Elena Kavcová, Magdaléna Szárazová]
  205
   
  $a [1. vyd.]
  210
   
  $a Martin $c Jesseniova lekárska fakulta UK $c Beriss $d 2001
  215
   
  $a 314 s. $c il., grafy $d 21 cm
  303
   
  $a Čiastoč. text čes. a angl.
  304
   
  $a Údaj o edit. prevzatý z rubu titulnej strany
  320
   
  $a Obsahuje bibliogr. odkazy
  606
  1-
  $a podpora zdravia $x metódy $2 mesh $3 sllk_un_auth*d006293 $9 .
  606
  2-
  $a fajčenie $x prevencia a kontrola $2 mesh $3 sllk_un_auth*d012907 $9 .
  606
  1-
  $a prevencia primárna $2 mesh $3 sllk_un_auth*d011322 $9 .
  606
  2-
  $3 sllk_un_auth*d003141 $a choroby infekčné $9 . $2 mesh
  606
  2-
  $a choroba chronická $2 mesh $3 sllk_un_auth*d002908 $9 .
  606
  1-
  $a hygiena $2 mesh $3 sllk_un_auth*d006920 $9 .
  606
  2-
  $3 sllk_un_auth*d012196 $a literatúra prehľadová ako téma $9 . $2 mesh
  675
   
  $a 614.2:616-084:613(048.8) $v 2. $z slo
  702
  -1
  $a Kavcová $b Elena $3 sllk_un_auth*p0028677 $4 340 $p Klinika tuberkulózy a pľúcnych chorôb JLF UK a MFN, Martin
  702
  -1
  $a Szárazová $b Magdaléna $3 sllk_un_auth*p0057220 $4 340 $p Ústav hygieny Jesseniovej LF UK, Martin
  712
  00
  $3 sllk_un_auth*k0000700 $a Univerzita Komenského v Bratislave $b Jesseniova lekárska fakulta v Martine $4 070
  801
  -0
  $a SK $b BA006 $c 20040825 $g AACR2