Počet záznamov: 1  

Praktická imunohematologie

  1. Masopust, Jiří, 1959-
    Praktická imunohematologie : erytrocyty / Jiří Masopust, Martin Písačka. -- 1. vyd. -- Praha : Mladá fronta, 2016. -- 391 s. : ilustr., fareb. obr., sch., tab. ; 24 cm. -- (Edice postgraduální medicíny). -- Bibliogr. odkazy - Register - Skratky - Res. angl., čes. - Predkladaná publikácia predstavuje prvú českú modernú imunohematologickú učebnicu, ktorá okrem teoretických poznatkov predkladá čitateľom tiež rad praktických doporučení a skúseností z oblasti imunohematológie erytrocytov. Ponúka prehľadné informácie o krvnoskupinových systémoch erytrocytov vrátane ich klinického významu a funkcií. Veľká časť učebnice sa venuje možnostiam, prednostiam a úskaliam vyšetrovacích metód a postupov používaných v imunohematologických laboratóriách. Samostatné kapitoly pojednávajú o krvných skupinách, imunohematologických technikách – detekcii antigénov a protilátok, o význame imunohematologických vyšetreniach červenej rady pre transfúzie, potransfúznych imunitných reakciách červenej rady, o autoimunitných hemolytických anémiách a hemolytických ochoreniach plodu a novorodenca. Jednotlivé kapitoly sú ukončené súhrnom a krátkymi skúšobnými testami. Publikácia je doplnená veľkým množstvom tabuliek, schém a obrázkov, ktoré umožňujú lepšie pochopenie problematiky. - Učebnica sa snaží osloviť široké spektrum čitateľov – od študentov, zdravotných laborantov, bioanalytikov až po lekárov zaoberajúch sa imunohematologickou tematikou. Iste bude ich dobrým pomocníkom pri riešení každodenných praktických pracovných úloh a prípadných problémov. -- ISBN 978-80-204-3740-2 (viaz.) : 33,90 Eur

    1. erytrocyty - imunológia 2. antigény krvných skupín - imunológia - analýza - účinky nežiaduce 3. diagnostika laboratórna - metódy 4. testy imunologické 5. testy hematologické 6. reakcia transfúzna 7. anémia hemolytická autoimunitná - klasifikácia - imunológia - diagnostika 8. erytroblastóza fetálna - imunológia - patofyziológia - diagnostika 9. učebnica

    I. Písačka, Martin

    skupiny krvné - imunohematológia

Počet záznamov: 1