Počet záznamov: 1  

Oftalmorevmatologie

 1. Kozák, Igor
  Oftalmorevmatologie / Igor Kozák ... [et al.]. -- První vyd. -- Praha : GALÉN, c2017. -- 287 s. : ilustr. (niektoré fareb.), fotogr., graf, schémy, tab. ; 23 cm. -- Bibliogr. odkazy - Register - Skratky - Interdisciplinárny postup v liečbe pacienta je dôležitým pilierom medicínskej praxe a prínosom tak pre pacienta, ako aj pre zúčastnené strany odborníkov. Vďaka nemu môžu lekári presnejšie diagnostikovať chorobu a zvoliť najvhodnejší terapeutický postup. Cieľom monografie je priblížiť problematiku spojujúcu dve medicínske špecializácie - oftalmológiu a reumatológiu. Najčastejším interdisciplinárnym problémom oftalmológov a reumatológov je zápal očných štruktúr u pacienta s reumatickým ochorením. Odhaduje sa, že určitá forma očného zápalu sa vyskytuje až u tretiny pacientov s reumatickým ochorením. Autori v publikácii predstavujú rôzne klinické prezentácie očných ochorení pri reumatickom postihnutí z domácej i zahraničnej klinickej praxe. Sústreďujú sa na nové poznatky v diagnostike, zobrazovacích metódach a liečbe tejto skupiny ochorení. Prvá časť knihy je venovaná diagnostike v reumatológii, na ňu nadväzuje diagnostika uveitíd v oftalmológii. V ďalšej časti sú popísané súčasné liečebné možnosti v reumatológii a následne tiež liečebné možnosti uveitíd a transport liečiv. V ďalších kapitolách sú rozoberané jednotlivé diagnózy v súvislosti s poškodením očí - Publikácia je určená oftalmológom, reumatológom, internistom, všeobecným lekárom, lekárom v predatestačnej príprave či študentom medicíny so záujmom o tieto odbory. -- ISBN 978-80-7492-294-7 (brož.) : 21,50 Eur

  1. choroby reumatické - patofyziológia - diagnostika - terapia 2. symptómy očné 3. uveitída - diagnostika - terapia

  I. Rovenský, Jozef, 1943-
  II. Štvrtinová, Viera
  III. Franeková, Lenka

Počet záznamov: 1