Počet záznamov: 1  

Klinická dermatovenerologie

  1. Klinická dermatovenerologie / Jana Hercogová ... [et al.]. 1. díl. -- První vyd. -- Praha : MLADÁ FRONTA, 2019. -- 863 s. : ilustr. (prevažne fareb.), fotogr., grafy, schémy, tab. ; 31 cm. -- Bibliogr. odkazy - Register - Skratky - Celkovo až 73 autorov sa spojilo pri tvorbe unikátnej česko-slovenskej učebnice Klinická dermatovenerologie. Cieľom autorského kolektívu bolo vytvoriť základnú učebnicu, ktorá bude pokrývať celú šírku odboru dermatovenerológie a bude porovnateľná so zahraničnými učebnicami a to obsahom aj formou. Obsah knihy vychádza z veľkých medzinárodných učebníc, vzorom bola najmä Fitzpatrick´s dermatology in general medicine, ale i ďalšie. Autori sa snažili nevynechať žiadne aktuálne témy, vrátane v učebniciach doteraz nepublikovaných tém (genetika, imunológia, molekulárna diagnostika, dermatózy u vybraných skupín pacientov, transplantácie, koža a terorizmus, dermatoskopia, trichoskopia, história dermatovenerológie). Pretože dermatovenerológia je vizuálny odbor, autori kládli dôraz na obrazovú dokumentáciu a prehľadnosť. V knihe je uverejnených vyše tisíc fotografií, stovky histopatologických fotografií a stovky tabuliek. Je jednotne členená a graficky spracovaná tak, aby sa v naj dalo ľahko orientovať. Kniha je písaná česky alebo slovensky, názvy chorôb sú preložené aj do angličtiny a nemčiny, event. i francúzštiny. Každá nozologická jednotka má uvedené synonymá, ak existujú, a vysvetlenie pôvodu názvu dermatóz. Súčasťou textov sú kódy chorôb podľa medzinárodnej klasifikácie (ICD-10) a kódy zriedkavých chorôb (ORPHA). Autori kládli dôraz na jednotnú odbornú terminológiu, ktorú sa snažili zjednotiť na základe súčasného konsenzu International League of Dermatological Societies, publikovaného v roku 2017. -- ISBN 978-80-204-5321-1 (viaz.) : 66,60 Eur

    1. dermatológia 2. venerológia 3. choroby kožné 4. učebnica

    I. Hercogová, Jana, 1959-
    II. Česká akademie dermatovenerologie

    ochorenia dermatovenerologické