Počet záznamov: 1  

Česká logopedie 1989

  1. Česká logopedie 1989 : sborník přednášek a statí. Část 2 / edit. Jan Vyštejn. -- Praha : Česká logopedická společnost, 1990. -- 90 s. -- ISBN 80-900060-5-1 (brož.)

    1. poruchy reči - terapia - Československo 2. kongresy ako téma

    I. Vyštejn, Jan

    616.22-008.5:376(08)(061.3)