Počet záznamov: 1  

WHO/EURO multicentre study on parasuicide

  1. Bille-Brahe, Unni
    WHO/EURO multicentre study on parasuicide : Facts and figures / Unni Bille-Brahe. -- Copenhagen : WHO, 1993. -- 192 s. -- (Reducing mental disorders and suicide ; Target 12)

    1. zdravie duševné 2. pokus o samovraždu 3. podmienky sociálne 4. prieskumy a dotazníky 5. Európa 6. pokus o samovraždu 7. prieskumy a dotazníky 8. podmienky sociálne

    Zdravie duševné a mentálne poruchy

    616.89-008.441.449(100)