Počet záznamov: 1  

New trends and developments in occupational health services

  1. New trends and developments in occupational health services : proceedings of international symposium on "...", Espoo, 3-6 October 1989 / edit. J. Rantanen, S. Lehtinen. -- Amsterdam : Elsevier Science Publishers, 1991. -- 21 s. -- (Excerpta Medica. International Congress Series ; ICS 890 (1991)). -- ISBN 0-444-81401-9

    1. choroby z povolania 2. lekárstvo pracovné 3. služby zdravotné 4. poskytovanie zdravotnej starostlivosti

    I. Rantanen, J.
    II. Lehtinen, S.

    616-057:614.2(061.3)