Počet záznamov: 1  

Athletic injuries to the head, neck and face

  1. Athletic injuries to the head, neck and face / edit. Joseph S. Torg. -- 2nd ed. -- St. Louis : Mosby-Year Book, 1991. -- xiii, 694 s. : il. -- ISBN 0-8151-8846-3

    1. poranenia kraniocerebrálne 2. krk - poranenia 3. poranenia tváre 4. športy 5. rehabilitácia 6. poranenia oka 7. lebka - poranenia 8. prostriedky ochranné 9. paraplégia 10. poranenia chrbtice 11. plexus brachialis - poranenia 12. poranenia miechy 13. CT röntgenová 14. MRI 15. poranenia maxilofaciálne 16. dutina ústna - poranenia 17. fraktúry kostí 18. plexus brachialis

    I. Torg, Joseph S.

    616-001.4:617.51/.53