Počet záznamov: 1  

International statistical classification of diseases and related health problems. Volume 3. Alphabetical index

  1. World Health Organization
    International statistical classification of diseases and related health problems. Volume 3. Alphabetical index : ICD-10. -- 10th rev. -- Geneva : World Health Organization, 1994. -- iii, 750 s. ; 25 cm. -- ISBN 92-4-154421-X

    1. choroba 2. klasifikácia 3. Svetová zdravotnícka organizácia 4. klasifikácia

    Práca WHO

    616.1/.9:614.253.8(100)