Počet záznamov: 1  

Linkage methods for environment and health analysis. General guidelines

 1. Linkage methods for environment and health analysis. General guidelines : a report of the Health and environment analysis for decision-making (HEADLAMP) project / edit. D. Briggs, C. Corvalán, M. Nurminen. -- Geneva : WHO, 1996. -- viii, 136 s. : il.

  1. expozícia environmentálna 2. znečistenie životného prostredia 3. zdravotníctvo environmentálne 4. ukazovatele zdravotného stavu 5. rozhodovanie 6. rozhodovanie 7. analýza regresná 8. metódy epidemiologické 9. Svetová zdravotnícka organizácia

  I. Briggs, D.
  II. Corvalán, C. F.
  III. Nurminen, M.

  Prostredie životné a zdravotný stav obyvateľstva

  504.054:614.1:312.6:616-036.22(100)