Počet záznamov: 1  

Nefrologická starostlivosť o dospelých - ambulantná v SR 1995

  1. Nefrologická starostlivosť o dospelých - ambulantná v SR 1995 ; Nefrologická starostlivosť o deti - ambulantná v SR 1995. -- Bratislava : Ústav zdravotníckych informácií a štatistiky, 1996. -- 12 s. : tab. -- (Zdravotnícka štatistika ; 32/96). -- (Zdravotnícka štatistika ; 33/96)

    1. nefrológia - štatistika a číselné údaje - Slovensko 2. starostlivosť ambulantná - štatistika a číselné údaje - Slovensko

    I. Ústav zdravotníckych informácií a štatistiky

    616.61-071:614.2:312.6(437.6)