Počet záznamov: 1  

Základy péče o kriticky nemocné dítě

  1. Novák, Ivan, 1953-
    Základy péče o kriticky nemocné dítě : pro pediatry a praktické lékaře / Ivan Novák. -- 2. aktual. vyd. -- Praha : Informatorium, 1996. -- 78 s. : tab. -- ISBN 80-85427-95-8

    1. jednotky intenzívnej starostlivosti, pediatrické 2. transport pacientov - dieťa 3. epiglotitída - dieťa 4. laryngitída - dieťa 5. angioedém - dieťa 6. astma - dieťa 7. bronchopneumónia - dieťa 8. bezvedomie - dieťa 9. spazmy infantilné 10. šok kardiogénny - dieťa 11. resuscitácia - dieťa 12. transport pacientov

    616-053.2-083.1