Počet záznamov: 1  

Lékařský slovník A...Z německo-český česko-německý

  1. Lékařský slovník A...Z německo-český česko-německý / Kolektiv autorů [pořad. Jan Kábrt, Ivana Mokrošová]. -- Vyd. 1. -- Praha : Avicenum, 1989. -- 585 s. ; 22 cm + 1 samostat. list (errata)

    1. slovníky lekárske ako téma - nemčina - čeština 2. slovník viacjazyčný

    I. Kábrt, Jan, 1910-2006
    II. Mokrošová, Ivana

    61:801.323.2(038)=30=850=30

Počet záznamov: 1