Počet záznamov: 1  

Das Patientenkollektiv einer Spezialambulanz

  1. Wichterich, Klaus
    Das Patientenkollektiv einer Spezialambulanz : die Fettstoffwechselambulanz des Universitätsklinikums Rudolf-Virchow / Klaus Wichterich. -- Berlin : Freie Universität, [1998]. -- 66 s. : il. -- Bibliogr. odkazy - Dátum obhájenia 25.04.1997

    1. choroby kardiovaskulárne 2. faktory rizikové 3. hypercholesterolémia 4. hypertriglyceridémia 5. LDL cholesterol 6. HDL cholesterol 7. dizertácie vedecké ako téma 8. štúdie retrospektívne

    616.12-008:02:612.397:547.922(043.3)