Počet záznamov: 1  

Epidemiology of childhood cancer

 1. Little, Julian
  Epidemiology of childhood cancer / Julian Little ; foreword P. Kleihues. -- Lyon : International Agency for Research on Cancer, 1999. -- xiv, 385 s. : il. -- (IARC scientific publications ; no. 149). -- Obsahuje bibliogr. odkazy a register. -- ISBN 92-832-2149-4 : Sk 3000.00

  1. nádory - epidemiológia 2. nádory - dieťa 3. nádory - genetika 4. nádory postradiačné - dieťa 5. štýl životný 6. polia elektromagnetické - účinky nežiaduce 7. expozícia environmentálna - účinky nežiaduce - dieťa 8. účinky prenatálnej expozície, oneskorené 9. expozícia profesionálna 10. infekcia - komplikácie 11. expozícia matky 12. Svetová zdravotnícka organizácia

  I. Kleihues, Paul

  Nádory, ich prevencia a kontrola

  616-006-053.2-036.22(100)