Počet záznamov: 1  

Effektivität einer strukturierten Schulung auf die Diabeteseinstellung und kardiovaskuläre Risikofaktoren bei Patienten mit Diabetes mellitus Typ 2

  1. Mohammadi, Ahmad Reza
    Effektivität einer strukturierten Schulung auf die Diabeteseinstellung und kardiovaskuläre Risikofaktoren bei Patienten mit Diabetes mellitus Typ 2 / Ahmad Reza Mohammadi. -- Hamburg : Universität, 2001. -- 83 listov : il., grafy, tab. -- Obsahuje zoznam použitých skratiek - Obsahuje bibliogr. odkazy

    1. diabetes mellitus, typ 2 - terapia - metabolizmus 2. diabetes mellitus, typ 1 - metabolizmus 3. vzdelávanie pacientov ako téma - klasifikácia - metódy 4. faktory rizikové 5. ukazovatele zdravotného stavu 6. hemoglobín A glykovaný 7. samomonitorovanie krvnej glukózy 8. cholesterol 9. triglyceridy 10. index telesnej hmotnosti 11. tlak krvný 12. dizertácie vedecké

    616.379-008.64-07-08:37:616-052(043.3)