Počet záznamov: 1  

Manual of emergency medicine

  1. Manual of emergency medicine / edited by Jon L. Jenkins, G. Richard Braen. -- 5th ed. -- Philadelphia, Pa. : Lippincott Williams & Wilkins, c2005. -- xv, 680 s. : il., tab. ; 22 cm. -- Obsahuje bibliogr. odkazy a register. -- ISBN 0-7817-5035-0 (brož.) : Sk 1947.00

    1. lekárstvo urgentné 2. príhody náhle 3. príručky

    I. Jenkins, Jon L.
    II. Braen, G. Richard

    616-083.98:616-036.1-08(035)