Výsledky vyhľadávania

 1. NázovOšetrovateľská etika 1
  Aut. údajeJozef Glasa, Ladislav Šoltés a kol.; ilustr. Ladislav Záborský, zodp. red. Eva Hatarová, techn. red. Ján Lomenčík
  Autor Glasa Jozef 1960-
  Spoluautori Šoltés Ladislav 1933-2013
  Ďalší autori Záborský Ladislav (Ilustrátor)
  Hatarová Eva (Zodpovedný redaktor)
  Lomenčík Ján (Korektor (tlač. textu))
  Vyd.údajeMartin : Osveta , 1998. - 211 s., 21 cm
  Edícia Edícia učebníc pre stredné zdravotnícke školy
  Jazyk dok.slovenčina
  KrajinaSlovenská republika
  PoznámkyObsahuje bibliogr. odkazy
  Systematika614.253(075.3)
  MeSH predmet. etika ošetrovateľská
  učebnice ako téma
  ISBN80-217-0594-9
  Počet ex.1, z toho voľných 0, prezenčne 1
  Druh dok.Učebnice
  Báza dátKNIHY
  Ohlasy[4] KONTROVÁ, Ľubica - KRISTOVÁ, Jarmila - HABDÁKOVÁ, Gabriela - KUBICOVÁ, Ľudmila - MIKLOVIČOVÁ, Emília - PADYŠÁKOVÁ, Hana - REPKOVÁ, Adriana - SCHLARMANNOVÁ, Júlia - SKLÁŘOVÁ, Viera - SLEZÁKOVÁ, Zuzana - TEREKOVÁ, Viera - VESELSKÁ, Eva - ZÁČEKOVÁ, Mária - ZVALOVÁ, Dana. Základy ošetrovania a asistencie. 2., preprac. a dopl. vyd. Martin : Vydavateľstvo Osveta, 2006. 295 s. ISBN 80-8063-235-9.
  [4] BOLEDOVIČOVÁ, Mária. Hospitalizácia dieťaťa. In BOLEDOVIČOVÁ, Mária. Pediatrické ošetrovateľstvo. - Martin : Vydavateľstvo Osveta, 2006. ISBN 80-8063-211-1, s. 41-60.
  [4] POLEDNÍKOVÁ, Ľubica - KRIŠTOFOVÁ, Erika - SCHMIDTOVÁ, Zuzana - SLAMKOVÁ, Alica. Etické aspekty starostlivosti o starých a ťažko chorých. In Ošetrovateľský obzor : odborný časopis Ministerstva zdravotníctva SR a Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave. ISSN 1336-5606, 2006, roč. 3, č. 4, s. 120-124.
  [4] GLASA, Jozef. Etické problémy v gastroenterológii a hepatológii. In JURGOŠ, Ľubomír - KUŽELA, Ladislav - HRUŠOVSKÝ, Štefan. Gastroenterológia. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2006. ISBN 80-224-0893-X, s. 15-26.
  [4] LÍŠKOVÁ, Miroslava - NÁDASKÁ, Iveta - KRIŠTOFOVÁ, Erika - PAVELOVÁ, Ľuboslava. Základy multikultúrneho ošetrovateľstva. 1. vyd. Martin : Vydavateľstvo Osveta, 2006. 69 s. ISBN 80-8063-216-2.
  [3] KUTNOHORSKÁ, Jana. Etika v ošetřovatelství. Vyd. 1. Praha : Grada Publishing, 2007. 163 s. Sestra. ISBN 978-80-247-2069-2.
  [3] RAPČÍKOVÁ, Tatiana. Prevence nežádoucího chování pacientů ovlivněných nemocí. In Sestra : odborný časopis pro sestry a ostatní nelékařské zdravotnické pracovníky. ISSN 1210-0404, 2008, roč. 18, č. 5, s. 24.
  [4] KOPECKÁ, Katarína - KORCOVÁ, Magdaléna - JOBBÁGYOVÁ, Darina - MIKUŠOVÁ, Dagmar. Zdravotnícka etika. 2. vyd. Martin : Vydavateľstvo Osveta, c2008. 119 s. ISBN 978-80-8063-278-6.
  [4] SUŠINKOVÁ, Jana. Paliatívna starostlivosť - cesta zachovania kvality a dôstojnosti života umierajúcich. In Paliatívna medicína a liečba bolesti. ISSN 1337-6896, 2009, roč. 2, č. 1, s. 26-28.
  [4] GLASA, Jozef. Stručný prehľad biomedicínskej etiky pre pracovníkov vo verejnom zdravotníctve. In Medicínska etika a bioetika : časopis pre medicínsku etiku a bioetiku. - Bratislava : Charis, 2009. ISSN 1335-0560, 2009, vol. 16, no. 1-2, s. 17-26.
  [4] GULÁŠOVÁ, Ivica. Telesné, psychické, sociálne a duchovné aspekty onkologických ochorení. Martin : Vydavateľstvo Osveta, 2009. 99 s. ISBN 978-80-8063-305-9.
  [4] JENČÍKOVÁ, Gabriela. Etické komisie. In Revue medicíny v praxi : odborný zdravotnícky časopis. - Bratislava : MAURO Slovakia, 2009. ISSN 1336-202X, 2009, roč. 7, č. 5, s. 22-23.
  [4] GALDUNOVÁ, Helena - ELIAŠOVÁ, Anna - PAŽINKOVÁ, Monika. Osobnosť a vzdelávanie pôrodnej asistentky. In Molisa 5 : medicínsko-ošetrovateľské listy Šariša. - Prešov : Prešovská univerzita, Fakulta zdravotníctva, 2008. ISBN 978-80-8068-882-0, s. 47-48.
  [4] JENČÍKOVÁ, Gabriela. Etický kódex sestry. In Revue medicíny v praxi : odborný zdravotnícky časopis. - Bratislava : MAURO Slovakia, 2007. ISSN 1336-202X, 2007, roč. 5, č. 5, s. 16.
  [4] ONDRIOVÁ, Iveta - FERTAĽOVÁ, Terézia - SLANINKOVÁ, Janka. Postoj sestier k problematike umierania, smrti a eutanázie. In Molisa 5. - Prešov : Prešovská univerzita, Fakulta zdravotníctva, 2008. ISBN 978-80-8068-882-0, s. 150-152.
  [4] KUKUROVÁ, Elena - SYSEL, Dušan - KOŠULIČOVÁ, Marie - WEIS, Michal. "MIND MAPS" ošetrovateľskej starostlivosti a telemedicíny. Bratislava : Asklepios, 2007. 239 s. ISBN 978-80-7167-100-8.
  [3] KUKUROVÁ, Elena. Telemedicína v kontinuálnom vzdelávaní sestier. Olomouc, Česko : SOLEN PRINT s.r.o., 2008. 422 s. ISBN 978-80-903776-6-0.
  [4] JAKUŠOVÁ, Viera - SAKOVÁ, J. Interpersonálne vzťahy v nemocničnom zariadení. In Podpora zdravia, prevencia a hygiena v teórii a praxi. - Martin : Jesseniova lekárska fakulta Univerzity Komenského v Martine, 2009. ISBN 978-80-88866-64-0, s. 342-347.
  [3] ONDRIOVÁ, Iveta - SINAIOVÁ, Anna. Zmírňování negativních následků hospitalizace u dětí. In Sestra : odborný časopis pro nelékařské zdravotnické pracovníky. - Praha : Mladá fronta, 2010. ISSN 1210-0404, 2010, roč. 20, č. 7-8, s. 41-43.
  [4] PELIKÁNOVÁ, I. Etické a sociální aspekty v chirurgii pacientů vyššího věku. In Miniinvazívna chirurgia a endoskopia : chirurgia súčasnosti. - Banská Bystrica : MARKO BB, 2010. ISSN 1336-6572, 2010, roč. 14, č. 4, s. 19-21.
  [4] HLAVAČKOVÁ, Daniela - PAĽUN, Miroslav. Aspekty etiky v domácej ošetrovateľskej starostlivosti. In Aplikovaná etika v sociálnej práci a ďalších pomáhajúcich profesiách : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie, 20.-21. október 2010, Piešťany. - Bratislava : Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, n. o., 2010. ISBN 978-80-89271-89-4, s. 124-129.
  [4] ZVALOVÁ, Dana - MIKLOVIČOVÁ, Emília - PUŠKÁROVÁ, Renáta. Niektoré aspekty sesterského povolania. In Sestra a lekár v praxi : časopis pre sestry, lekárov a iných zdravotníckych pracovníkov. - Bratislava : Sanoma Magazines Slovakia, 2007. ISSN 1335-9444, 2007, roč. 6, č. 9-10, s. 6-8.
  [4] JAKUŠOVÁ, Viera. Základy zdravotníckeho manažmentu : vysokoškolská učebnica. Martin : Vydavateľstvo Osveta, c2010. 142 s. ISBN 978-80-8063-347-9.
  [4] GLASA, Jozef. Vybrané etické problémy v neurológii. In Medicínska etika a bioetika : časopis pre medicínsku etiku a bioetiku. - Bratislava : Charis, 2010. ISSN 1335-0560, 2010, vol. 17, no. 3-4, s. 4-13.
  [4] PŘIKRYL, Miroslav. Diskusie o eutanázii - stručný prehľad aktuálnej argumentácie. In Medicínska etika a bioetika : časopis pre medicínsku etiku a bioetiku. - Bratislava : Charis, 2011. ISSN 1335-0560, 2011, vol. 18, no. 1-2, s. 12-16.
  [4] KUTNOHORSKÁ, Jana - CICHÁ, Martina - GOLDMANN, Radoslav. Etika pro zdravotně sociální pracovníky. 1. vyd. Praha : Grada Publishing, 2011. s. 189. ISBN 978-80-247-3843-7.
  [4] KADRLIAKOVÁ, Eva. Vplyv sestry na kvalitu ošetrovateľstva v sociálnych zariadeniach. In Revue medicíny v praxi : odborný medicínsky časopis. - Bratislava : MAURO Slovakia, 2012. ISSN 1336-202X, 2012, roč. 10, č. 2, s. 19-20.
  [4] KOIŠOVÁ, Jana. Princíp autonómie pacienta. In Slovak journal of health sciences : časopis v oblasti výskumu zdravia, zdravotného stavu a liečby chronických ochorení. - Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave ; Piešťany : Inštitút fyzioterapie, balneológie a liečebnej rehabilitácie UCM, 2012. ISSN 1338-161X, 2012, roč. 3, č. 1, s. 2-13.
  [4] XVII. výročný kongres Slovenskej oftalmologickej spoločnosti : III. celoslovenská konferencia oftalmologických sestier : zborník abstraktov : Bojnice, október 2011. [Bratislava : Slovenská oftalmologická spoločnosť, 2011]. 79 s. ISBN 978-80-970815-0-8.
  [4] KOPÁČIKOVÁ, Mária - CETLOVÁ, Lada. Psychické, sociálne a etické problémy súvisiace s ošetrovaním ženy s nádorovým ochorením rodidiel. In Ošetrovateľský obzor : vedecký odborný časopis Ministerstva zdravotníctva SR a Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave. - Bratislava : HERBA, 2012. ISSN 1336-5606, 2012, roč. 9, č. 1-2, s. 7-11.
  [4] VAŠUTOVÁ, Anna. Úloha sestry pri šírení chlamýdiovej infekcie. In Sestra : odborný časopis s recenzovanou prílohou pre sestry, pôrodné asistentky, lekárov a iných zdravotníckych pracovníkov. - Bratislava : Ecopress, 2014. ISSN 1335-9444, 2014, roč. 13, č. 11-12, s. 20-23.
  [4] MAZALÁNOVÁ, Anna - MAZALÁNOVÁ, V. - KALÁTOVÁ, Dagmar - BYDŽOVSKÝ, Jan (1981-). Etika v ošetrovateľstve a jej základné výchovné ciele. In Zdravotníctvo a sociálna práca. - Bratislava : SAMOSATO spol. s.r.o., 2012. ISSN 1336–9326, 2012, roč. 7, suppl., 1 elektronický optický disk, s. 78-79.
  [4] MASARYK, Vladimír. Etické aspekty starostlivosti o zdravie. In Zdravotnícke listy : vedecký recenzovaný časopis. - Trenčín : Fakulta zdravotníctva. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, 2015. ISSN 1339-3022, 2015, roč. 3, č. 3, s. A6-A7.
  [3] ONDRIOVÁ, Iveta - SINAIOVÁ, Anna - PAVELKOVÁ, Matilda. Etika v pediatrii a pediatrickém ošetřovatelství. In Sestra : odborný časopis pro nelékařské zdravotnické pracovníky. - Praha : Mladá fronta, 2013. ISSN 1210-0404, 2013, roč. 23, č. 5, s. 23-24.
  [4] MAZALÁNOVÁ, Anna - KITOVÁ MAZALÁNOVÁ, Veronika. Etické a právne aspekty ošetrovateľskej praxe. In Zdravotnícke právo transdisciplinárne : zborník príspevkov z vedeckého seminára s medzinárodnou účasťou pri príležitosti 15. výročia prijatia Charty práv pacienta v Slovenskej republike. - Bratislava : Vydavateľstvo zdravotníckej literatúry HERBA, spol. s r. o., 2016. ISBN 978-80-89631-49-0, s. 115-126.
  [4] ONDRIOVÁ, Iveta - FERTAĽOVÁ, Terézia. Etika transplantácie orgánov a transfúzie krvi. In Slovenský lekár : odborný recenzovaný časopis. - Banská Bystrica : Peter Finďo - BUSINESS ACTIVITIES, 2016. ISSN 1335-0234, 2016, roč. 26/40, č. 9-10, s. 169-174.
  [4] ONDRIOVÁ, Iveta - CÍNOVÁ, Jana. Psychologicko-etické aspekty umierania. In Slovenský lekár : odborný recenzovaný časopis. - Banská Bystrica : Peter Finďo - BUSINESS ACTIVITIES, 2016. ISSN 1335-0234, 2016, roč. 26/40, č. 11-12, s. 207-212.
  [4] ONDRIOVÁ, Iveta - FERTAĽOVÁ, Terézia. Etika transplantácie orgánov a transfúzie krvi. In Interná medicína : recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. - Bratislava : A-medi management, 2016. ISSN 1335-8359, 2016, roč. 16, č. 12, s. 509-512.
  [4] ONDRIOVÁ, Iveta - FERTAĽOVÁ, Terézia - MAGUROVÁ, Dagmar. Vybrané problémy sluchovo postihnutých detí a ich rodín. In Zdravotné postihnutie a chronické ochorenia v multidisciplinárnom pohľade : zborník vedeckých prác [elektronický zdroj]. - Trnava : Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity v Trnave ; Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2016. ISBN 978-80-8082-990-2, 1 CD-ROM, S. 65 - 75.
  [4] ONDRIOVÁ, Iveta - CINOVÁ, Jana. Vybrané etické problémy v gynekológii a pôrodníctve. In Slovenský lekár : odborný recenzovaný časopis. - Banská Bystrica : Peter Finďo - BUSINESS ACTIVITIES, 2017. ISSN 1335-0234, 2017, roč. 27/41, č. 3-4, s. 61-66.
  [4] RAPČÍKOVÁ, Tatiana - JANICZEKOVÁ, Elena. Etický prístup ku geriatrickým pacientom z pohľadu prípadovej štúdie. In Zdravotnícke listy : vedecký recenzovaný časopis. - Trenčín : Fakulta zdravotníctva. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, 2018. ISSN 1339-3022, 2018, roč. 6, č. 1, s. 50-55.
  [4] ONDRIOVÁ, Iveta - CINOVÁ, Jana. Vybrané etické problémy v gynekológii a pôrodníctve. In Slovenská gynekológia a pôrodníctvo : časopis Slovenskej gynekologicko-pôrodníckej spoločnosti. - Bratislava : A-medi management, 2018. ISSN 1335-0862, 2018, roč. 25, č. 2, s. 97-101.
  [4] ONDRIOVÁ, Iveta - CINOVÁ, Jana. Psychologicko-etické aspekty v starostlivosti o umierajúcich. In Interná medicína : recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. - Bratislava : A-medi management, 2018. ISSN 1335-8359, 2018, roč. 18, č. 10, s. 438-441.
                             
  SignatúraLokáciaDislokáciaInfo
  U 8692
  študovňa monografickej literatúry, audiovizuálne dokumenty
  Ošetrovatelstvolen prezenčne